Қалалық және аудандық филиалдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы

Кәсіподақ комитетінің

2020 жылғы “23” желтоқсандағы №8

қаулысына қосымша

 

«Қостанай облысы білім және ғқалалық және аудандық филиалдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы ылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ қалалық және аудандық филиалдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы

Ереже

Жалпы ережесі

 

 1. «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ қалалық және аудандық филиалдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы осы Ереже (бұдан әрі-рейтингтік бағалау) рейтингтік бағалаудың мақсатын, міндеттерін, принциптерін, функцияларын, өткізу әдістемесін, индекаторлар  жүйесін анықтайды.
 2. Ереже қала және аудан филиалдарына/бірлестік өкілдіктеріне таратылады.
 3. Рейтингтік бағалау қала және аудан филиалдарының/бірлестік өкілдіктері қызметінің тиімділігін бағалаудың біртұтас тұжырымдамалық–әдіснамалық негізде қамтамасыз ететін диагностикалық және бағалау процедураларының жиынтығы.
 4. Рейтингтік бағалау жылына бір рет ҚР Кәсіподақтар күніне орай өткізіледі.
 5. Рейтингтік бағалау қорытындысы бойынша қала және аудан филиалдары/бірлестік өкілдіктері арасынан бөлек жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады.

 

 1. Рейтингтік бағалау мақсаты, міндеттері және принцитері

 

 1. Рейтингтік бағалау міндеттері – кәсіподақ қызметін басқару сапасын арттыру; нақты жағдайлардың объективті бағалануын қамтамасыз ету және кәсіподақ жұмысын жетілдіру бойынша жоспарланған көрсеткіштерге түзету енгізу үшін алғышарттар жасау.
 2. Рейтингтік бағалаудың міндеттері:

– кәсіподақ жұмысының жағдайы туралы ақпараттық база құру;

– кәсіподақ жұмысының шарттары мен сапасының дамудың негізгі басымдықтарына сәйкестігін қамтамасыз етуге ықпал ететін қызмет түрлерін ынталандыру;

 

 1. 3. Рейтингтік бағалаудың принциптері:

Кәсіподақ дамуының басым бағыттарының бағалау мазмұнының сәйкестігі;

– алынған ақпараттардың жан-жақтылығы мен нақтылығы;

– рейтингілік бағалаудың жариялылығы, тиімділігі және жүйелілігі

– рейтингтік бағалаудың түрлі формаларын үйлестіру;

– параметрлердің өлшенгіштігі;

 

 1. Рейтингтік бағалаудың функциялары:

аналитикалық (бағалау талдау үшін ақпараттық база ретінде қызмет етеді);

– конструктивтік ( шешім қабылдау негізінде бағалауға жатады);

– координациялық (бағалау одан әрі жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында жедел басқаруды ақпараттық қолдау ретінде қызмет етеді); 

– ынталандырушы ( бағалау ынталагдыру  құралы болып табылады).

 

 1. Рейтингтік бағалауды жүргізу әдістемесі

 

 1. Рейтингтік бағалауды өткізу әдістемесі қызмет сапасының екі негізгі компонеттерін бағалауды камтиды: шарттар мен нәтижелер, осылайша рейтингтік бағалау үшін таңдалған барлық көрсеткіштер шарттардың сапасын сипаттайтын және нәтиженің сапасын сипаттайтын болып бөлінеді. Әр тізім шеңберінде индикаторлар шарттар мен нәтиженің жеке жай-күйін сипаттайтын блоктарға топтастырылған.
 2. «Шарттар сапасының»  негізгі параметрлері келесі блоктарға топтастырылған 25 көрсеткіш бойынша анықталады:
 3. қаржылық ресурстарды басқару;
 4. ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру
 5. кәсіподақ мүшелерінің қорғаныс қызметі үшін жағдай жасау;
 6. еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі
 7. кәсіподақ кадрларының кәсіби құзыреттілігін дамыту үшін жағдайдар жасау
 8. қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету
 9. «Нәтиже сапасының» негізгі параметрлері келесі блоктарға топтастырылған 27 көрсеткіш бойынша анықталады
 10. Қаржылық тиімділік;
 11. ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру нәтижелілігі
 12. қорғаныс қызметінің нәтижелілігі;
 13. еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша жұмыс нәтижелілігі;
 14. кәсіподақ кадрларының кәсіби құзыреттілігін дамыту үшін жұмыс нәтижелілігі
 15. кәсіподақ мүшелерін сауықтыру бойынша және салауатты өмір салтын насихаттау жұмысының нәтижелілігі
 16. қызметтің ашықтығын қамтамасыз етудің тиімділігі.

 

 1. Жиынтық көрсеткіштерді есептеу 3 балдық шкала бойынша жүзеге

асырылады.

 

– облыс аумақтары (қалалары/аудандары) көрсеткіштерінің мәндерін орташа аймақтық көрсеткішпен салыстыру арқылы;

– топтан шыққан максималды көрсеткішпен салыстыру арқылы

– коэффиценттің белгілі бір мәнін белгілеу арқылы

  

 1. Әрбір көрсеткішке облыстың білім беру жүйесіндегі маңыздылықты ескере отырып белгіленетін коэффицент мәні тағайындалады.
 2. Параметрлер (жағдай-нәтижелілік) бойынша жиынтық көрсеткіштерді есептеу үшін облыстың бір аумағының (қалалық/аудандық) барлық көрсеткіштерінің баллдары жинақталады.
 3. Бағалау нәтижелері бойынша білім беру жүйесінің жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін шарттар мен нәтижелер арақатынасының қорытынды рейтингтік диаграммасы құрылады.
 4. Кәсіподақ саясатының басым бағыттарына байланысты рейтингтік көрсеткіштер жүйесіне өзгерістер енгізу рұқсат етіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ қалалық және облыстық филиалдарының қызметін рейтингтік бағалау көрсеткіштерінің жүйесі

 

 

 1. Қызмет жағдайының сапа көрсеткіштері

 

 1. Қаржылық ресурстарды басқару
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қаржылық тәртіптің сақталуы (белгіленген тәртіпке және мөлшерге сәйкес кәсіподақ жарналарын аудару), фактілер Жергілікті кәсіподақ алдында қаржылық қарыз фактілерінің болуы *К (шкала бойынша)

 

-1- ден бастап 3-ке дейін

 

1 факт – минус 1

2 факт – минус 2

3 және одан да көп фактілер – минус 3

Өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге салыстыру актісінің нәтижесі бойынша  есептеледі  Ш.С.Еленова
2 Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттың үлесі,  % Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы жоспарланған сомасы*100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
3 Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмекке жоспарланған қаражаттың үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмекке жоспарланған қаражаттар сомасы/кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
4 Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға жоспарланған қаражат сомасы, % Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға жоспарланған  қаражаттар сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
5 Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттың үлесі,  %

 

кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттар сомасы

/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 1 тармағының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 1. Ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Филиалдың/өкілдіктердің бір жылға бекітілген жұмыс жоспарының болуы

 

Филиал/өкілдіктердің бір жылға бекітілген жұмыс жоспарының болуы/ болмауы *К -1 -ден бастап 1-ге дейін

 

жоқ – минус 1

бар – 1

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған жылдық жұмыс жоспарына келісті есептеледі А.Ә.Төлебаева
2 Кеңестің (жылына 2 рет) және кәсіподақ комитетінің (тоқсан сайын) отырысының жүйелілігі мен уақтылығы, % Кеңестің және кәсіподақ комитетінің нақты отырыстарының саны/ Кеңес пен кәсіподақ комитетінің жоспарланған отырыстарының саны *100*К (шкала бойынша) – 3-тен бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

80% – -1

80%-дан аз – минус 3

Өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге ұсынылған отырыс хаттамасы бойынша  есептеледі  А.Ә.Төлебаева
3 Жоспарланған акциялар саны

 (түрлі бағыттар бойынша), бірліктер

Жоспарланған акциялар саны, бірліктер*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

0-4 – 1

5-7 – 2

8 және одан көп – 3

 

Өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге ұсынылған жылдық жұмыс жоспарына сәйкес А.Қ.Мұхамеджанова

А.Ә.Төлебаева

4 Имидж атрибутикасының болуы

 (футболкалар, бейсболкалар, жалаушалар, қаламдар, мүсіншелер, салпыншақтар)

Имидж атрибутикасының болуы

 (футболкалар, бейсболкалар, жалаушалар, қаламдар,  мүсіншелер, салпыншақтар)*К

3 Берілген фотоматериалдарға сәйкес ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева
5 «Кәсіподаққа қосыл!» үгіт бейнероликтерінің болуы

(сайтта, әлеуметтік желілердегі аккаунттарда)

«Кәсіподаққа қосыл!» үгіт бейнероликтерінің болуы

3 Мониторинг нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі А.Ә. Төлебаева

Ю.А.Минеева

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2, 3 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 1. Кәсіподақ мүшелерінің қорғаныс қызметі үшін жағдай жасау

 

№ рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Кәсіподақ мүшелеріне арналған жаппай құқықтық оқуды ұйымдастыру

 

Өткізілген отырыстар саны

(шкала бойынша)

-3 тен бастап  3-ке дейін

 

жоқ – минус 3

тоқсан сайын – 1

ай сайын – 2

айына 2 және одан көп – 3

 

Ұсынылған материалдарға келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге дейін есептеледі

(жоспарлау және есеп  беру құжаттамасы)

Н.В.Суворова
2 Еңбек даулары мен қақтығыстарды шешу және есепке алу мониторинг жүйесінің болуы Еңбек даулары мен қақтығыстарды шешу және есепке алу мониторинг жүйесінің болуы/болмауы*К

 

-3 тен бастап  3-ке дейін

 

жоқ – минус 3

бар – 3

Ұсынылған материалдар бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі (өтініштерді тіркеу кітабы) Ш.Б.Ерекешев

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 1 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау  бойынша өндірістік кеңес құрған бастауыш кәсіподақ ұйымдарының үлесі, % Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша өндірістік кеңес құрған бастауыш кәсіподақ ұйымының саны/ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының жалпы саны/ қатысушы топтардағы*100/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3 Өндірістік кеңесті құру туралы кәсіподақ комитетінің ұсынылған қаулысына келісті ағымдағы жылдың тамызы айындағы жағдайы бойынша есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова
2 Еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторы бар бастауыш кәсіподақ ұйымының үлесі, % Еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторы бар бастауыш кәсіподақ ұйымдарының саны/ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының жалпы саны *100* К/

қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

3 Сайлау туралы кәсіподақ комитетінің ұсынылған қаулысына сәкес а.ж. тамыз айындағы жағдайы бойынша есептеледі.

 

А.Қ.Мұхамеджанова

 

 1. Кәсіподақ кадрларының кәсіби құзыреттілігін дамыту үшін жағдайлар жасау
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Кәсіподақ активі мектебінің жұмыс істеуі

 

Кәсіподақ активі мектебінің болуы/болмауы*К

 

-3-тен бастап 3-ке дейін

 

жоқ – минус 3

болуы – 3

Ұсынылған материалдарға сәкес а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі (жоспарлау және есеп беру құжаттамаларқұы). А.Ә.Төлебаева
2 Кәсіподақ кадрларының кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған облыстық деңгейдегі кәсіподақ іс-шараларына қатысу, %

 

Жергілікті кәсіподақ филиалы/ өкілдіктерінің қатысуымен осы бағыттағы іс-шаралар саны/осы бағыттағы іс-шаралардың жалпы саны/*100*К / қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3 Мониторинг нәтижесі бойынша өткен жылдың қыркүйек айынан бастап а.ж. тамыз айына дейінгі кезең есептеледі Құзыреттілігі бойынша маман

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету

 

рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қолданыстағы сайттың болуы /білім бөлімі сайтындағы парақшалар
1.1 Мазмұнның түрлі бағыттығы: кәсіподақ саясатының негізгі бағыттарына сәйкестігі

 (НҚА, жоспарлау және есеп беру құжаттамалары, кәсіподақ оқуы, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік әріптестік және т.б.)

Сайт/парақшалардың мазмұнын кәсіподақ саясатының негізгі бағыттарына сәйкестігі*К max 1 Жеке есептеу әдісі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.2 Мазмұнның уақтылы жаңартылуы

 

Мазмұнның жаңартылуы уақтылы (айына 2 және одан көп)/уақтылы емес (айына 2 реттен аз)

 

-0,5-тен бастап  0,5-ке дейін

 

уақтылы емес. – минус 0,5

уақтылы – 0,5

 

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.3 Кері байланыстың болуы (блог, рубрика «сұрақ-жауап» және т.б.) Интерактивтілікті ұстануы/ ұстанбауы*К -0,5-тен бастап  0,5-ке дейін

 

ұстанбауы. – минус 0,5

ұстануы – 0,5

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.4 ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы

(мазмұнның мемл.тілдегі көлемі жалпы мазмұнның 50% -нан кем емес болуы)

ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы/сақталмауы*К -1-ден бастап 1-ге дейін

 

сақталмауы – минус 1

сақталуы – 1

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.5 Білім бөлімінің қолданыстағы сайты/ сайт парқашасының болмауы Білім бөлімінің қолданыстағы сайты/ сайт парқашасының болмауы *К -3 Мониторинг нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі Ю.А.Минеева
2 Әлеуметтік желілерде  қолданыстағы ресми аккаунттың (аккаунттардың) болуы.
2.1 Мазмұнның жан-жақтылығы (анонстар, жаңалықтар, кәсіподақтық оқу және т.б.) Мазмұнның жан-жақтылығы

max 1 Жеке есептеу әдісі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі Ю.А.Минеева
2.2 Мазмұнның уақтылы жаңартылуы

 

Мазмұнның уақтылы (аптасына кем дегенде 1 рет)/уақтылы емес жаңартылуы -1-ден бастап 1-ге дейін

 

уақтылы емес – минус 1

уақтылы – 1

Аккаунт мониторингісінің нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі. Ю.А.Минеева
2.3 ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы

(мазмұнның мемл.тілдегі көлемі жалпы мазмұнның 50% -нан кем емес болуы)

ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы/сақталмауы*К -1-ден 1-ге дейін

 

сақталмауы – минус 1

сақталуы – 1

Аккаунт мониторингісінің нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі.

 

Ю.А.Минеева
2.4 Әлеуметтік желілерде қолданыстағы ресми аккаунттың болмауы

 

Әлеуметтік желілерде қолданыстағы ресми аккаунттың болмауы

 

-3 Мониторинг нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі.

 

Ю.А.Минеева

 

Ескерту: бірнеше аккаунт болған жағдайда, олардың әрқайсысы бойынша мониторинг жүргізіледі, қорытынды баллдар қосылып есептеледі. 

 

 

 

 1. Қызметтің сапалы нәтижесін анықтайтын көрсеткіштер.

 

 1. Қаржылық тиімділік
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Жергілікті кәсіподаққа қаржылық қарыздың болмауы

 

Жергілікті кәсіподаққа қаржылық қарыздың болмауы *К 3 Салыстыру актілерінің нәтижелері бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі. Ш.С.Еленова
2 Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыруға және демалуға нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыруға және демалуға нақты бөлінген қаражат сомасы/кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
3 Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсетуге нақты бөлінген қаражат үлесі, % Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсетуге нақты бөлінген қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
4 Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға нақты бөлінген қаражат сомасы/

кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
5 Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыруға және демалуына нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыруға дәне демалуына нақты бөлінген қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2,3,4,5 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Ұйымдастыру-басқарушылық және мүшелерді ынталандыру қызметінің нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Бастауыш кәсіподақ ұйымын құрған білім беру ұйымдарының үлесі, %

 

Бастауыш кәсіподақ ұйымын құрған білім беру ұйымдарының саны/білім беру ұйымдарының жалпы саны *100*К (шкала бойынша)  1-ден бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

98-99% – 2

95-97% – 1

Статесеп бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

А.Қ.Мұхамеджанова
2 Білім беру қызметкерлерінің –кәсіподақ мүшелерінің үлесі

 

Білім беру қызметкерлерінің –кәсіподақ мүшелерінің үлесі/ білім беру қызметкерлерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша)

 

 

1-ден бастап 3-ке дейін

100% – 3

98-99% – 2

95-97% – 1

Статесеп бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

 

А.Қ.Мухамеджанова
3 Өз еркі бойынша кәсіподақтан шыққан білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлесі

(қызметкерді жұмыстан шығарумен байланысты емес), %

Өз еркі бойынша кәсіподақтан шыққан білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны (қызметкерді жұмыстан шығарумен байланысты емес)/ білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша) -1-ден бастап -3-ке дейін

 

1% – минус 1

2% – минус 2

2% артық- минус 3

Статесеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова
4 Ұжымдық шартты жасаған бастауыш кәсіподақ ұйымдарының үлесі, %

 

Ұжымдық шартты жасаған бастауыш кәсіподақ ұйымдарының саны/ білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3 Есептілік құжаттарына келісті ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

Н.В.Суворова

Ш.Б.Ерекешев

5 «Ұжымдық шарт жаса» акциясына қатысу нәтижелілігі

 

«Ұжымдық шарт жаса!» акциясына номинаттар саны *К

 

 

3 Акция жүргізу қорытындысы бойынша есептеледі Н.В.Суворова

 

6 «Мейірім» әлеуметтік және  қайырымдылық көмек қорына қатысушы бастауыш кәсіподақ ұйымдарының үлесі, (%)

 

«Мейірім» әлеуметтік және  қайырымдылық көмек қорына қатысушы бастауыш кәсіподақ ұйымдарының саны/ білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3 Ұсынылған декларациялар бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.А.Төлебаева
7 Өткізілген акциялар саны (түрлі бағыттар бойынша), бірліктер

 

 

Өткізілген акциялар саны, единицалар*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

0-4 – 1

5-7 – 2

8 және одан көп – 3

 

Ұсынылған фотоесептер бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова

А.Ә.Төлебаева

8 Кәсіподақ мүшелігін ынталанлыруға бағытталған облыстық конкрустар, акцияларға қатысу нәтижелілігі (бейне акциялар «… бұл да кәсіподақ!», «Менің әдемі кереметім» және т.б.), бірліктер Кәсіподақ мүшелігін ынталандыруға бағытталған облыстық конкурстар, акцияларда жүлделі орындар саны*К

 

 

 

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конурстар, акцияларды өткізу қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 3,7 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Қорғаныс қызметінің нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің келісу комиссиясына өтініштерінің үлесі

 

Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің келісім комиссиясына өтініштерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің келісу комиссиясына өтініштерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша) -3-тен бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

75% – 2

50% – 1

0% – минус 3

Ұсынылған комиссия шешімдері бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Н.В.Суворова
2 Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің үлесі, %

 

Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің саны/кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша)

 

-3-тен бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

75% – 2

50% – 1

0% – минус 3

Ұсынылған сот қаулысы бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

Н.В.Суворова
3 Кәсіподақ мүшелерінің құқықтарды қорғау туралы өтінішінің болмауы (келісу комиссиясына/сотқа), бірліктер

 

Кәсіподақ мүшелерінің құқықтарды қорғау туралы өтініштерінің болмауы (келісу комиссиясына/сотқа) *К*2

 

3 Ұсынылған есепке сәйкес алдыңғы күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан ағымдағы жылдың тамызына дейінгі кезеңге есептеледі Н.В.Суворова

Примечание: осы бөлімнің рейтингін 2021 жылы қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыстың нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Өндірістік жарақаттану жағдайларының  саны, бірліктер

 

Өндірістік жарақаттану жағдайларының  болуы/болмауы *К (шкала бойынша)

 

-1-ден бастап 3-ке дейін

 

жоқ – 3

бар (әр жағдай үшін) – минус 1

Мониторинг нәтижелері бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.Б.Ерекешев
2 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестіктің 8.3. т талаптарын орындау, % Келісімнің 8.3. т талаптарын орындау/орындамау (жыл сайын еңбекті қорғау іс-шараларын іске асыру үшін еңбекке ақы төлеу қорынан кем дегенде 1% төлеу) *К  -3-ден бастап 3-ке дейін

 

орындалуы – 3

орындалмауы – минус 3

Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.Б.Ерекешев
3 «Еңбек жағдайлары» бағыты бойынша облыстық конкурстарға қатысу нәтижелері

 («Үздік техникалық инспектор», «Мұғалім бөлмесі– жайлы аймақ» және т.б.), бірліктер

«Еңбек жағдайлары» бағыты бойынша облыстық конкурстардағы жүлделі орындар саны*К 1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конкурстарды өткізу қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 1,2, т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 

 1. Кәсіподақ кадрларының кәсіби құзыреттілігін дамыту бойынша жұмыстың нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қалалық/аудандық комиттердің бастамасымен ұйымдастырылған және өткізілген  облыстық деңгейдегі іс-шаралар (семинарлар, жиындар) саны, бірліктер Қалалық/аудандық комиттердің бастамасымен ұйымдастырылған және өткізілген  облыстық деңгейдегі іс-шаралар (семинарлар, жиындар) саны *К

 

3 Мониторинг нәтижесі бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Тулюбаева А.А.
2 Кәсіби белсенділердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған облыстық конкурстарға қатысу нәтижелілігі

(«Бастауыш кәсіподақтың жас көшбасшысы», «Үздік бастауыш кәсіподақ» және т.б.), бірліктер

Кәсіби белсенділердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған облыстық конкурстардағы жүлделі орындар саны * К 1-ден бастап  3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конкурстарды өткізу қорытындылары бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 1 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 

 1. Кәсіподақ мүшелерін сауықтыру және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыс нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Кәсіподақ жеңілдігі есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің үлесі, % Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

10-19% – 1

20-49% – 2

50% және одан көп – 3

Ұсынылған есеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі М.Н.Адамбаева
2 Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің үлесі, Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке деййін

 

10-19% – 1

20-49% – 2

50% және одан көп – 3

 

Ұсынылған есеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Ә.Төлебаева
3 Облыстық спартакиадаға қатысу нәтижелілігі

 

Облыстық спартакиадаға қатысу қорытындысы бойынша жүлделі орындар саны, бірліктер

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Спартакиада қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 1,2 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 1. Қызметтің ашықтығын қамтамасыз етудің тиімділігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Әлеуметтік желілерде аккаунттарға жазылушылар саны

 

Әлеуметтік желілерде аккаунттарға жазылушылар саны*К/и қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

 

3

 

 

Аккаунттарға мониторинг жүргізу нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ю.А.Минеева
2 Филиалдардың/өкілдіктердің/ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының төрағаларының БАҚ, интернет-ресурстарында (соның ішінде тікелей эфирлер аясында) жүргізілген жұмыстар туралы есеп беру саны, % Сөз сөйлеу саны  *К 1 Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

(баспа басылымдарының көшірмелері, электронды мақалаларға сілтемелер, телесюжеттер жазбалары және т.б.)

Ю.А.Минеева
3 Кәсіподақ жұмысы туралы  БАҚ орналастырылған  жарияланымдар саны (баспа және электронды басылымдардағы мақалалар), бірліктер Кәсіподақ жұмысы туралы  БАҚ орналастырылған  жарияланымдар саны (баспа және электронды басылымдардағы мақалалар)*К 0,5 Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі (баспа басылымдарының көшірмелері, электронды мақалаларға сілтемелер, телесюжеттер жазбалары және т.б.) Ю.А.Минеева

 

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 2,3 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі