«Мұғалімдер бөлмесі -жайлылық алаңы»

«Қостанай облысы білім және ғылым

ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті

кәсіптік одағы» ҚБ кәсіподақ  комитетінің

қаулысымен бекітілген

24.12.2021 ж №6 хаттама

 

«Мұғалімдер бөлмесі -жайлылық алаңы»

конкурсы туралы

ЕРЕЖЕ

 

Жалпы ережесі

 1. Осы Ереже «Қостанай облысы бiлiм және ғылым ұйымдары қызметкерлерiнiң жергілікті кәсiптiк одағы» ҚБ-не  мүше ұйымдары арасында «Мұғалімдер бөлмесі – жайлылық алаңы» конкурсын (бұдан әрi «Конкурс») өткiзу тәртiбi мен шарттарын белгiлейдi.
 2. Конкурсты ұйымдастырушы  – «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ (бұдан әрі– «Кәсіподақ»).

 

Конкурстың мақсаттары мен міндеттері

 

 1. Конкурс:

– мұғалім тұлғасының зияткерлік және тәрбиелік әлеуеті мен мүмкіндіктерін ашуға бағытталған мәдени-шығармашылық атмосферасын жасау;

– мұғалімнің имиджіне көңіл аударуды күшейту;

– кәсіби сырқаттанушылықты төмендету мақсатында жүргізіледі.

 1. Конкурс міндеттері:

– үздік мұғалімдерді анықтау;

– әлеуметтік қорғау мәселелерінде кәсіподақ ұйымдарының рөлі мен орнын арттыру;

– білім және ғылым ұйымдары басшыларының назарын мұғалімдер бөлмесінің жай-күйіне аударуды күшейту болып табылады.

 

Конкурс қатысушылары

 

 1. «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы»ҚБ-ның мүшелік ұйымы болып табылатын білім және ғылым ұйымының конкурсқа қатысуға құқығы бар.

 

 

Конкурсты өткізу шарттары мен тәртібі

 

 1. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін Кәсіподақ 3 адамнан тұратын Конкурстық комиссия құрады.
 2. Конкурстық комиссияға жалпы басшылық ету, Конкурсты өткізу шарттары мен тәртібінің сақталуын бақылау, Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау (бұдан әрі – Құжаттар) және оларды қарау, жеңімпаздарды анықтау, сондай-ақ Конкурсты өткізуге байланысты басқа да функциялар жүктеледі.
 3. Конкурсқа қатысу үшін кәсіподақтың мүшелік ұйымы 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін электрондық поштаға lprofedu@mail.ru конкурстық комиссияға барлық қажетті құжаттарды осы Ереженің қосымшаларына сәйкес электронды түрде жібереді.

Белгіленген мерзімнен кеш жіберілген құжаттар қаралмайды.

 

 

 

Қорытындылау

 

 1. Конкурстың қорытындылары ұсынылған Құжаттардың негізінде есепті кезеңнің (2022 жыл) нәтижелері бойынша шығарылады.
 2. Конкурс жеңімпаздарын анықтаудың негізгі өлшемі балдардың жалпы сомасы болып табылады.

3.Конкурс жеңімпаздары конкурстық комиссияның шешімі негізінде кәсіподақ грамоталарымен және ақшалай сыйақымен марапатталады, оның мөлшерін кәсіподақ иеленген орнына байланысты айқындайды.

 1. Конкурстың қорытындысы 1 қазаннан кешiктiрiлмей бекiтiліп, Кәсiподақтың ресми сайтында жарияланады.

 

 

 

«Мұғалімдер бөлмесі – жайлылық алаңы» конкурсы

туралы ережесіне  1 қосымша

 

«Мұғалімдер бөлмесі – жайлылық алаңы»

Конкурсқа қатысушының сауалнама-өтінімі

Атауы Ақпарат
  Ұйымның толық атауы  
  Ұйым байланыстары

(заңды мекен-жайы, телефон, e-mail)

 

 

  Ұйым басшысының аты-жөні  
  Кәсіподақ ұйымы төрағасының аты-жөні  

 

  Кәсіподақтың аудандық, қалалық ұйымының атауы  
  Аудандық, қалалық кәсіподақ ұйымы төрағасының толық атауы

 

 

 

 

Кәсіподақ ұйымының төрағасы             ________________            _________________

                                                                                                             (қолы)                                                     (аты-жөні)

«___» ______________ 20___ж.

 

 

 

 

«Мұғалімдер бөлмесі – жайлылық алаңы» конкурсы

туралы ережесіне  2 қосымша

 

 

 

_____________________________________________________________________________

(ұйым атауы)

«Мұғалімдер бөлмесі – жайлылық алаңы»

конкурсына қатысушы жұмысының көрсеткіштер кестесі

 

 

Жұмыс көрсеткіші Саны Көрсеткіштер бойынша ұпайлар саны Растайтын материалдар
1 Ұйым қызметкерлерінің саны, барлығы, соның ішінде:  
1.1. 35 жасқа дейінгі жастар  
1.2. әйелдер  
2. Кәсіподақ мүшелерінің саны  
3. Жиһаздың қауіпсіздік және жайлылық  талаптарына сәйкестігі   10 фотоматериал
4. Интерактивті жабдықпен және ұйымдастыру техникасымен жарақтандыру   10 фотоматериал
5. Тұрмыстық техникамен жарақтандыру   10 фотоматериал
6. Интерьер дизайны   10 фотоматериал

 

 

Кәсіподақ ұйымының төрағасы             ________________            _________________

                                                                                                             (қолы)                                                     (аты-жөні)

«___» ______________ 20___ж.