Тексеру комиссиясы

ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПОДАҚТЫҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

 

Кәсіподақтың Тексеру комиссиясы (одан әрі – Тексеру комиссиясы)    Жергілікті Кәсіподақтың қаржы-шаруашылық қызметін, мүшелік жарналар мен басқа да ақшалай түсімдердің есептелуі мен түсуін, Жергілікті Кәсіподақтың ақшалай қаражатының дұрыс жұмсалуын,  мүлкінің  дұрыс  пайдаланылуын  бақылауды  жүзеге  асыратын  бақылау-тексеру органы больш табылады.

Тексеру комиссиясы жеткілікті біліктілігі және қаржы-шаруашылық қызметті тексеру құқықтары бар Жергілікті Кәсіподактың мүшелері ішінен бес жыл мерзімге сайланады. тексеру Комиссиясы өз жұмысын дербес атқарады, Жергілікті Кәсіподақ Салалық Кәсіподаққа есеп береді және Жергілікті Кәсіподақ Жарғысына, алқалылық және шарттық қағидаттары негізінде Салалық Кәсіподақ бекіткен Ережеге сай әрекет етеді.

Тексеру Комиссиясьшың сандық құрамын Жергілікті Кәсіподақ конференциясы.

Тексеру комиссияның төрағасы Тексеру комиссиясының  отырысында көпшілік дауыспен сайланады, ол лауазымы бойынша Жергілікті Кәсіподақ конференциясының делегаты болып табылады.
дауыс беру нышанын (ашық немесе жабық) Тексеру Комиссиясы анықтайды.

Кәсіподақ Комитетінің мүшелері  және Жергілікті  Кәсіподақ аппаратьшың штаттық қызметкерлері Тексеру Комиссиясына мүше бола алмайды.

Тексеру Комиссиясы Жергілікті Кәсіподақ және бастауыш ұйым қызметін қарау және текруді   жылына кемінде бір рет жүзеге асырады, Жергілікті Кәсіподақ мүшелерінің өтініш бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізеді.

Тексеру Комиссиясының мүшелері Кәсіподақ Комитетінің отырысына кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады.

Тексеру Комиссиясы өз жұмысы туралы Жергілікті   Кәсіподақ конференциясында кемінде жылына бір рет Кәсіподақ Комитетімен бір мезгілде есеп береді.

Жергілікті    Кәсіподақ Кәсіподақ Комитетінің қаржысы осы Жарғыда көзделген етті қамтамасыз ету үшін бекітілген шығындар сметасына сәйкес жұмсалады. Жоғары тұрған кәсіподақ органдарына жарты жылда бір рет қаржылық есеп беріледі.