Келісу комиссиясы. Еңбек дауларын шешу тәртібі

Білім беру қызметкерлерінің еңбекақысындағы еңбек даулары

Арнайы киім, арнайы аяқ киім, жеке қорғаныш құралдарын беру кезіндегі еңбек даулары (өз бетінше зерделеу үшін)

Сынақ мерзімінде қызметкермен еңбек шартын бұзу бойынша еңбек даулары (өз бетінше зерделеу үшін)

Тәртіптік жаза қолдану бойынша еңбек даулары

Жұмыс уақыты бойынша еңбек даулары

Еңбек жағдайларының өзгеруі, лауазымдарды қоса атқару, қоса атқарылатын жұмыс кезінде туындайтын еңбек даулары

Қызметкерден заңдарда көзделмеген есептілік пен ақпаратты талап етуде оны кәсіптік міндеттерімен байланысты емес жұмыс түрлеріне тарту кезіндегі еңбек даулары

Материалдық жауапкершілік туралы шарттарын жасасу кезіндегі еңбек даулары

Демалыс беру кезіндегі еңбек даулары

Еңбек даулары: заңсыз жұмыстан шығару-жұмысқа қайта қабылдау

Еңбек даулары: Қызметкерлерге кепілдіктер мен өтемақы төлемдері

Сот шешімін орындаймыз: қызметкерді бұрынғы жұмыс орнына қалпына келтіреміз

Құжаттарды міндетті жүргізу

Жалақыны төлеу тәртібі мен мерзімдері. Жалақыдан ұстап қалу

Кәсіподақтар құқықтары мен міндеттері, кепілдіктері

Басшының құқықтары мен міндеттері, жауапкершіліктері

Педагогтардың жалақысын есептеу қағидалары

Мемлекеттік ұйымдар педагогтарының жалақысын есептеу қағидалары

Оқу жылының басталуы 2022-2023 ж.

Азаматтық қызметші

Кәсіподақ мүшелі тарапынан қойылған оқу жылының басындағы өзекті сұрақтар

Қоса атқарылатын жұмыс және лауазымдарды қоса атқару

Материалдық жауапкершілік туралы шарттар жасасу кезіндегі еңбек даулары (өз бетінше зерделеу үшін)

Жалақының өзгеруі

Кәсіподақ мүшелерінен жиі қойылатын сұрақтар

Жұмыскердің құқықтары мен міндеттері

Педагогикалық әдеп бойынша Кеңес жұмысын ұйымдастыру

Педагогтерді (оқытушыларды) тарифтеуден өткізу кезеңі

Еңбек демалысы

Жазаны, демалысты келісу тәртібі

Салық органдарына кірістер және мүлік туралы декларацияны ұсыну туралы  

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру