Цымбалюк В.АВасилий Александрович Цымбалюк – «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ төрағасы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты, педагогика магистрі

Төраға лауазымы сайланбалы болып табылады. Жергілікті кәсіподақ төрағасы Жарғыға сәйкес бес жылға сайланады, Кәсіподақ жұмысын басқарады, лауазымы бойынша Кәсіподақ мүшесі болып табылады, конференция делегаты, Кәсіподақ комитетінің отырысын жүргізеді.

Жергілікті Кәсіподақ төрағасы келесі атқарушылық-өкімдік функцияларды жүзеге асырады:

–    осы Жарғының, Жергілікті Кәсіподақ конференцияларының және Кәсіподақ Комитетінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

–    конференцияға есеп береді, ал конференциялар аралығындағы кезеңде – Жергілікті Кәсіподақтың Кәсіподақ Комитетіне есеп береді;

–    Жергілікті Кәсіподақтың Кәсіподақ Комитетін басқарады;

–    мемлекеттік органдарда, жұмыс берушілер бірлестіктерінде, қоғамдық бірлестіктерде, өзге де ұйымдарда, бұқаралық ақпарат құралдарында Жергілікті Кәсіподақтың атьшан өкілдік етеді;

–    қажет болған жағдайларда мәлімдемелер жасайды, Жергілікті   Кәсіподақтың атынан өтініштер мен қолдаухаттар жібереді;

–    Жергілікті Кәсіподақтың Кәсіподақ Комитетімен келісе отырып, жұмыс берушімен ұжымдық шарт және келісімдер жасасады;

–    Кәсіподақ Комитеті айқындаған өкілеттіктер шегінде Жергілікті Кәсіподақтың мүлкі мен ақшалай қаражатына билік етеді;

–    бастауыш ұйымдар мен кәсіподақ белсенділерін өз қызметі туралы ұдайы хабардар етіп отырады;

–    өкілеттіктер мен міндеттерді төраға, оның орынбасарлары және Кәсіподақ Комитеті мүшелері арасында бөледі;

–    Кәсіподақ Комитеті аппаратына жалпы басшьшықты, қызметкерлерді жұмысқа қабылдау мен жұмыстан босатуды, оларды моральдық және материалдық көтермелеу шараларын жүзеге асырады;

–    Салалық Кәсіподақтың Жарғысына сай мүшелік кәсіподақ жарналарының толықтай жиналуына және олардың міндетті аударымдары және бөліну тәртібінің сақталуы үшін жеке жауапкершілікті көтереді;

–    сенімхат береді;

–    банкте есеп айырысу және басқа, валюталық шоттарды қосқанда, шоттар ашады;

–    қаржыны, соның ішінде несиелік қаржыларды да, басқару құқығын пайдаланады;

–    орындалуы міндетті бұйрықтар шығарады;

–    қаржылық құжаттарға қол қояды және жарғы мен қолданыстағы заңнамада көзделген басқа әрекеттерді жүзеге асырады;

–    өзіне конференция және Кәсіподақ Комитеті табыстаған басқа да функцияларды жүзеге асырады.