Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы ереже

Кәсіподақ комитетінің

2021 жылғы “__19__” ___04____ №__1__

қаулысына қосымша

 

«Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының қызметін рейтингтік бағалау туралы ереже

 

1.Жалпы ережесі

 

 1. «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ бастауыш кәсіподақ ұйымының қызметін рейтингтік бағалау туралы  осы Ереже (бұдан әрі-рейтингтік бағалау) рейтингтік бағалаудың мақсатын, міндеттерін, принциптерін, функцияларын, өткізу әдістемесін, индекаторлар  жүйесін анықтайды.
 2. Ереже бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымының өкілдіктеріне таратылады.
 3. Рейтингтік бағалау қала және аудан филиалдарының/бірлестік өкілдіктері қызметінің тиімділігін бағалаудың біртұтас тұжырымдамалық–әдіснамалық негізде қамтамасыз ететін диагностикалық және бағалау процедураларының жиынтығы.
 4. Рейтингтік бағалау жылына бір рет ҚР Кәсіподақтар күніне орай өткізіледі.
 5. Рейтингтік бағаларының қорытындысы бойынша бастауыш кәсіподақ ұйымдарының (жеке қала/село) арасынан жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады.

 

 1. Рейтингтік бағалау мақсаты, міндеттері және принцитері

 

 1. Рейтингтік бағалау міндеттері – жарғылық мақсаттар мен міндеттерді орындау бойынша бастауыш кәсіподақ ұйымдары қызметінің тиімділігін арттыру; нақты жағдайды объективтi бағалауды қамтамасыз ету және кәсiподақ жұмысын жетiлдiру үшiн алдын ала жағдай жасау.

 

 1. Рейтингтік бағалаудың міндеттері:

– бірлестіктің бастауыш кәсіподақ жұмысы туралы ақпараттық база құру;

– бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмысының тиімділігін бағалау үшін бірыңғай кешенді критерийлерін алу

– бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмысында нақты проблемаларын анықтау және одан әрі дамудың мақсатты бағытын анықтау;

–  бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмысының  үздік тәжірибесін анықтау;

– кәсіподақ жұмысының озық тәжірибесін тарату;

– кәсіподақ жұмысы нәтижесінің жағдай мен сапасының дамудың негізгі  басымдықтарына сәйкестігін қамтамасыз етуге ықпал ететін  қызметтер түрін ынталандыру;

– моральдық немесе материалдық марапаттауға үміткерлерді анықтау

 

 1. 3. Рейтингтік бағалаудың принциптері:

кәсіподақ дамуының басым бағыттарының бағалау мазмұнының сәйкестігі;

– алынған ақпараттардың жан-жақтылығы мен нақтылығы;

– рейтингілік бағалаудың жариялылығы, тиімділігі және жүйелілігі

– рейтингтік бағалаудың түрлі формаларын үйлестіру;

– параметрлердің өлшенгіштігі.

 

 1. Рейтингтік бағалаудың функциялары:

аналитикалық (бағалау талдау үшін ақпараттық база ретінде қызмет етеді);

– конструктивтік ( шешім қабылдау негізінде бағалауға жатады);

-координациялық (бағалау одан әрі жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында жедел басқаруды ақпараттық қолдау ретінде қызмет етеді);

– ынталандырушы ( бағалау ынталагдыру  құралы болып табылады).

 

 1. Рейтингтік бағалауды жүргізу әдістемесі

 

 1. Рейтингтік бағалауды өткізу әдістемесі қызмет сапасының екі негізгі компонеттерін бағалауды камтиды: шарттар мен нәтижелер, осылайша рейтингтік бағалау үшін таңдалған барлық көрсеткіштер шарттардың сапасын сипаттайтын және нәтиженің сапасын сипаттайтын болып бөлінеді. Әр тізім шеңберінде индикаторлар шарттар мен нәтиженің жеке жай-күйін сипаттайтын блоктарға топтастырылған.
 2. «Шарттар сапасының»  негізгі параметрлері келесі блоктарға топтастырылған 22 көрсеткіш бойынша анықталады:
 3. қаржылық ресурстарды басқару;
 4. ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру
 5. кәсіподақ мүшелерінің қорғаныс қызметі үшін жағдай жасау;
 6. еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі
 7. қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету.

 

 1. «Нәтиже сапасының» негізгі параметрлері келесі блоктарға топтастырылған 29 көрсеткіш бойынша анықталады
 2. Қаржылық тиімділік;
 3. ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру нәтижелілігі
 4. қорғаныс қызметінің нәтижелілігі;
 5. еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша жұмыс нәтижелілігі;
 6. кәсіподақ мүшелерін сауықтыру бойынша және салауатты өмір салтын насихаттау жұмысының нәтижелілігі
 7. қызметтің ашықтығын қамтамасыз етудің тиімділігі.

 

 1. Жиынтық көрсеткіштерді есептеу 3 балдық шкала бойынша жүзеге

асырылады.

– бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымдарының көрсеткіштерінің мәнін орташа облыстық көрсеткіштермен салыстыру жолымен

– топтан шыққан максималды көрсеткішпен салыстыру арқылы

– коэффиценттің белгілі бір мәнін белгілеу арқылы.

 

 1. Әрбір көрсеткішке кәсіподақ даму басымдықтарының жүйесіндегі маңыздылықты ескере отырып белгіленетін маңыздылық коэффиценті беріледі.

 

 1. Параметрлер бойынша жиынтық көрсеткіштерді есептеу үшін бірлестіктің бастауыш кәсіподақ ұйымдарының барлық көрсеткіштерінің балдары шығарылады.

 

 1. Баға қорытындылары бойынша кәсіподақ жұмысының жай-күйін жеке ұйым ретінде де және жалпы бірлестік ретінде де бағалауға мүмкіндік беретін жағдайлар мен нәтижеліліктің арақатынасының қорытынды рейтинг диаграммасы  құрылады

 

 

 1. Кәсіподақ саясатының басым бағыттарына байланысты рейтингтік көрсеткіштер жүйесіне өзгерістер енгізу рұқсат етіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ бастауыш кәсіподақ ұйымдарының қызметін рейтингтік бағалау көрсеткіштерінің жүйесі
 2. Қызмет жағдайының сапа көрсеткіштері

 

 1. Қаржылық ресурстарды басқару
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қаржылық тәртіптің сақталуы (белгіленген тәртіпке және мөлшерге сәйкес кәсіподақ жарналарын аудару), фактілер Жоғары кәсіподақ ұйымының алдында қаржылық қарыз фактілерінің болуы*К  (шкалаға сәйкес)

 

-1- ден бастап 3-ке дейін

 

1 факт – минус 1

2 факт – минус 2

3 және одан да көп фактілер – минус 3

Өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге салыстыру актісінің нәтижесі бойынша  есептеледі Ш.С.Еленова
2 Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттың үлесі,  % Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы жоспарланған сомасы*100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
3 Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмекке жоспарланған қаражаттың үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмекке жоспарланған қаражаттар сомасы/кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
4 Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға жоспарланған қаражат сомасы, % Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға жоспарланған  қаражаттар сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова
5 Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттың үлесі,  %

 

кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыру және демалуға жоспарланған қаражаттар сомасы

/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің  жалпы жоспарланған сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

3

 

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған кірістер мен шығыстардың жылдық сметасына келісті есептеледі Ш.С.Еленова

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 1 тармағының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 1. Ұйымдастыру-басқару қызметі және мүшелікті ынталандыру
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Бастауыш кәсіподақ ұйымының 1 жылға  бекітілген жұмыс жоспарының болуы Бастауыш кәсіподақ ұйымының 1 жылға  бекітілген жұмыс жоспарының болуы/ болмауы *К

 

-1 -ден бастап 1-ге дейін

 

жоқ – минус 1

бар – 1

Ағымдағы күнтізбелік жылдың басында  ұсынылған жылдық жұмыс жоспарына келісті есептеледі А.Ә.Төлебаева
2 Жоспарланған акциялар саны

(түрлі бағыттар бойынша), бірліктер

Жоспарланған акциялар саны, бірліктер*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

0-4 – 1

5-7 – 2

8 және одан көп – 3

 

Өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге ұсынылған жылдық жұмыс жоспарына сәйкес А.Қ.Мұхамеджанова

А.Ә.Төлебаева

3 Имидж атрибутикасының болуы

(футболкалар, бейсболкалар, жалаушалар, қаламдар, мүсіншелер, салпыншақтар)

Имидж атрибутикасының болуы

 (футболкалар, бейсболкалар, жалаушалар, қаламдар,  мүсіншелер, салпыншақтар)*К

3 Берілген фотоматериалдарға сәйкес ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева
4 «Кәсіподаққа қосыл!» үгіт бейнероликтерінің болуы

(сайтта, әлеуметтік желілердегі аккаунттарда)

«Кәсіподаққа қосыл!» үгіт бейнероликтерінің болуы

3 Мониторинг нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі А.Ә. Төлебаева

Ю.А.Минеева

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 1. Кәсіподақ мүшелерінің қорғаныс қызметі үшін жағдай жасау

 

№ рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Кәсіподақ мүшелеріне арналған жаппай құқықтық оқуды ұйымдастыру

 

Өткізілген отырыстар саны

(шкала бойынша)

-3 тен бастап  3-ке дейін

 

жоқ – минус 3

тоқсан сайын – 1

ай сайын – 2

айына 2 және одан көп – 3

 

Ұсынылған материалдарға келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге дейін есептеледі

(жоспарлау және есеп  беру құжаттамасы)

Н.В.Суворова
2 Еңбек даулары мен қақтығыстарды шешу және есепке алу мониторинг жүйесінің болуы Еңбек даулары мен қақтығыстарды шешу және есепке алу мониторинг жүйесінің болуы/болмауы*К

 

-3 тен бастап  3-ке дейін

 

жоқ – минус 3

бар – 3

Ұсынылған материалдар бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына есептеледі (өтініштерді тіркеу кітабы) Ш.Б.Ерекешев

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 1 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша өндірістік кеңестің болуы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша өндірістік кеңестің болуы*К 3 Өндірістік кеңесті құру туралы кәсіподақ комитеті отырысының ұсынылған хаттамасына келісті а.ж. тамыз айындағы жағдайы бойынша есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова
2 Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектордың болуы Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектордың болуы *К 3 Кәсіподақ комитетінің сайлау туралы ұсынылған хаттамасына келісті а.ж. тамыз айындағы жағдайы бойынша есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова

 

 1. Қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету

 

рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 білім беру ұйымдарының қолданыстағы сайтының / сайтындағы парақшалардың  болуы
1.1 Мазмұнның түрлі бағыттығы: кәсіподақ саясатының негізгі бағыттарына сәйкестігі

(НҚА, жоспарлау және есеп беру құжаттамалары, кәсіподақ оқуы, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік әріптестік және т.б.)

Сайт/парақшалардың мазмұнын кәсіподақ саясатының негізгі бағыттарына сәйкестігі*К max 1 Жеке есептеу әдісі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.2 Мазмұнның уақтылы жаңартылуы

 

Мазмұнның жаңартылуы уақтылы (айына 2 және одан көп)/уақтылы емес (айына 2 реттен аз)

 

-0,5-тен бастап  0,5-ке дейін

 

уақтылы емес. – минус 0,5

уақтылы – 0,5

 

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.3 Кері байланыстың болуы (блог, рубрика «сұрақ-жауап» және т.б.) Интерактивтілікті ұстануы/ ұстанбауы*К -0,5-тен бастап  0,5-ке дейін

 

ұстанбауы. – минус 0,5

ұстануы – 0,5

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.4 ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы

(мазмұнның мемл.тілдегі көлемі жалпы мазмұнның 50% -нан кем емес болуы)

ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы/сақталмауы*К -1-ден бастап 1-ге дейін

 

сақталмауы – минус 1

сақталуы – 1

Сайттарға мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі

 

Ю.А.Минеева
1.5 Білім ұйымдарының қолданыстағы сайтының /сайт парқшаларының болмауы/

 

Білім ұйымдарының қолданыстағы сайтының /сайт парқшаларының болмауы/*К -3 Мониторинг нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі Ю.А.Минеева
2 Әлеуметтік желілерде  қолданыстағы ресми аккаунттың (аккаунттардың) болуы.
2.1 Мазмұнның жан-жақтылығы (анонстар, жаңалықтар, кәсіподақтық оқу және т.б.) Мазмұнның жан-жақтылығы

max 1 Жеке есептеу әдісі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі Ю.А.Минеева
2.2 Мазмұнның уақтылы жаңартылуы

 

Мазмұнның уақтылы (аптасына кем дегенде 1 рет)/уақтылы емес жаңартылуы -1-ден бастап 1-ге дейін

 

уақтылы емес – минус 1

уақтылы – 1

Аккаунт мониторингісінің нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі. Ю.А.Минеева
2.3 ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы

(мазмұнның мемл.тілдегі көлемі жалпы мазмұнның 50% -нан кем емес болуы)

ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының сақталуы/сақталмауы*К -1-ден 1-ге дейін

 

сақталмауы – минус 1

сақталуы – 1

Аккаунт мониторингісінің нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі.

 

Ю.А.Минеева
2.4 Әлеуметтік желілерде қолданыстағы ресми аккаунттың болмауы

 

Әлеуметтік желілерде қолданыстағы ресми аккаунттың болмауы

 

-3 Мониторинг нәтижесі бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі.

 

Ю.А.Минеева

 

Ескерту: бірнеше аккаунт болған жағдайда, олардың әрқайсысы бойынша мониторинг жүргізіледі, қорытынды баллдар қосылып есептеледі. 

 

2.Қызметтің сапалы нәтижесін анықтайтын көрсеткіштер.

 

 1. Қаржылық тиімділік
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Жоғары кәсіподақ ұйымының алдында қаржылық қарыз фактілерінің болмауы Жоғары кәсіподақ ұйымының алдында қаржылық қарыз фактілерінің болмауы *К 3 Салыстыру актілерінің нәтижелері бойынша а.ж. тамыз айының жағдайы бойынша есептеледі. Ш.С.Еленова
2 Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыруға және демалуға нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерінің сауықтыруға және демалуға нақты бөлінген қаражат сомасы/кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
3 Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсетуге нақты бөлінген қаражат үлесі, % Кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсетуге нақты бөлінген қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
4 Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерін марапаттауға нақты бөлінген қаражат сомасы/

кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова
5 Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыруға және демалуына нақты бөлінген қаражат үлесі, %

 

Кәсіподақ мүшелерінің балаларын сауықтыруға дәне демалуына нақты бөлінген қаражат сомасы/ кәсіподақ бюджетінің кіріс бөлігінің жалпы сомасы *100*К/ қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні 3

 

Ұсынылған есептілік құжаттарына келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.С.Еленова

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2,3,4,5 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 

 1. Ұйымдастыру-басқарушылық және мүшелерді ынталандыру қызметінің нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Білім беру қызметкерлерінің –кәсіподақ мүшелерінің үлесі

 

Білім беру қызметкерлерінің –кәсіподақ мүшелерінің үлесі/ білім беру қызметкерлерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша)

 

 

1-ден бастап 3-ке дейін

100% – 3

98-99% – 2

95-97% – 1

Статесеп бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

 

А.Қ.Мухамеджанова
2 Өз еркі бойынша кәсіподақтан шыққан білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлесі

(қызметкерді жұмыстан шығарумен байланысты емес), %

Өз еркі бойынша кәсіподақтан шыққан білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны (қызметкерді жұмыстан шығарумен байланысты емес)/ білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша) -1-ден бастап -3-ке дейін

 

1% – минус 1

2% – минус 2

2% артық- минус 3

Статесеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова
3 Жасасқан және тіркелген ұжымдық шарттың болуы Жасасқан және тіркелген ұжымдық шарттың болуы *К 3 Есептілік құжаттарына келісті ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

Н.В.Суворова

Ш.Б.Ерекешев

4 «Ұжымдық шарт жаса» акциясына қатысу нәтижелілігі

 

«Ұжымдық шарт жаса» акциясындағы номинация *К 3 Акция жүргізу қорытындысы бойынша есептеледі Н.В.Суворова

 

5 «Мейірім» әлеуметтік және қайырымдылық көмек қорына қатысу туралы

 

«Мейірім» әлеуметтік және қайырымдылық көмек қорына қатысу 3 Ұсынылған декларациялар бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.А.Төлебаева
6 Өткізілген акциялар саны (түрлі бағыттар бойынша), бірліктер

 

 

Өткізілген акциялар саны, единицалар*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

0-4 – 1

5-7 – 2

8 және одан көп – 3

 

Ұсынылған фотоесептер бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Қ.Мұхамеджанова

А.Ә.Төлебаева

7 Кәсіподақ мүшелігін ынталанлыруға бағытталған облыстық конкрустар, акцияларға қатысу нәтижелілігі (бейне акциялар «… бұл да кәсіподақ!», «Менің әдемі кереметім» және т.б.), бірліктер Кәсіподақ мүшелігін ынталандыруға бағытталған облыстық конкурстар, акцияларда жүлделі орындар саны*К

 

 

 

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конурстар, акцияларды өткізу қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева
8 Кәсіподақ мүшелігін ынталандыруға бағытталған қалалық/аудандық конкурстарға, акцияларға қатысу нәтижелілігі

 

 

Кәсіподақ мүшелігін ынталандыруға бағытталған қалалық/аудандық конкурстарда, акциялардағы жүлделі орындар саны*К 0,5-тен 1,5-ке дейін

 

1 орын – 1,5

2 орын – 1

3 орын – 0,5

Ұсынылған дипломға, грамоталарға және т.б. келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан бастап  а.ж. тамыз айына дейінгі кезең есептеледі.

 

А.Ә.Төлебаева
9 Кәсіподақ активтерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған облысты конкурстарға қатысу нәтижелілігі  (Бастауыш кәсіподақ ұйымының жас көшбасшысы, «Үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы» және т.б.), бірліктер Кәсіподақ активтерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған облыстық конкурстардағы жүлделі орындар саны* К

 

 

 

 

1-ден 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конкрстарды өткізу қорытындылары бойынша есептеледі А.Ә.Төлебаева
10 Кәсіподақ активтерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған қалалық /аудандық конкурстарға қатысу нәтижелілігі, бірлігі

 

Кәсіподақ активтерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған қалалық /аудандық конкурстардағы жүлделі орындар саны * К 0,5-тен  1,5-ке дейін

 

1 орын – 1,5

2 орын – 1

3 орын – 0,5

Ұсынылған дипломдарға, грамоталарға және т.б. келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан бастап  а.ж. тамыз айына дейінгі кезең есептеледі.

 

 

 

 

А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 ж осы тараудағы 2,6,8,10 тармақтарының  рейтингтік бағалауын құрған кезде есептеу 2021 жылдың қаңтарынан бастап тамыз айына дейінгі кезеңге жасалады.

 

 1. Қорғаныс қызметінің нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің келісу комиссиясына өтініштерінің үлесі

 

Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің келісім комиссиясына өтініштерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің келісу комиссиясына өтініштерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша) -3-тен бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

75% – 2

50% – 1

0% – минус 3

Ұсынылған комиссия шешімдері бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Н.В.Суворова
2 Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің үлесі, %

 

Қызметкердің пайдасына шешім алған кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің саны/кәсіподақ мүшелерінің сотқа жүгіну өтініштерінің жалпы саны*100*К (шкала бойынша)

 

-3-тен бастап 3-ке дейін

 

100% – 3

75% – 2

50% – 1

0% – минус 3

Ұсынылған сот қаулысы бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

 

Н.В.Суворова
3 Кәсіподақ мүшелерінің құқықтарды қорғау туралы өтінішінің болмауы (келісу комиссиясына/сотқа), бірліктер

 

Кәсіподақ мүшелерінің құқықтарды қорғау туралы өтініштерінің болмауы (келісу комиссиясына/сотқа) *К*2

 

3 Ұсынылған есепке сәйкес алдыңғы күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан ағымдағы жылдың тамызына дейінгі кезеңге есептеледі Н.В.Суворова

Примечание: осы бөлімнің рейтингін 2021 жылы қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 

 

 

 1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыстың нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Өндірістік жарақаттану жағдайларының  саны, бірліктер

 

Өндірістік жарақаттану жағдайларының  болуы/болмауы *К (шкала бойынша)

 

-1-ден бастап 3-ке дейін

 

жоқ – 3

бар (әр жағдай үшін) – минус 1

Мониторинг нәтижелері бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.Б.Ерекешев
2 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестіктің 8.3. т талаптарын орындау, % Келісімнің 8.3. т талаптарын орындау/орындамау (жыл сайын еңбекті қорғау іс-шараларын іске асыру үшін еңбекке ақы төлеу қорынан кем дегенде 1% төлеу) *К  -3-тен бастап 3-ке дейін

 

орындалуы – 3

орындалмауы – минус 3

Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ш.Б.Ерекешев
3 «Еңбек жағдайлары» бағыты бойынша облыстық конкурстарға қатысу нәтижелері

(«Үздік техникалық инспектор», «Мұғалім бөлмесі– жайлы аймақ» және т.б.), бірліктер

«Еңбек жағдайлары» бағыты бойынша облыстық конкурстардағы жүлделі орындар саны*К 1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Конкурстарды өткізу қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева
4 «Еңбек жағдайы» бағыты бойынша қалалық/аудандық конкурстарға қатысу нәтижелілігі, бірліктер

 

 

«Еңбек жағдайы» бағыты бойынша қалалық/аудандық конкурстардағы жүлделі орындар саны*К  0,5-тен 1,5-ке дейін

 

1 орын – 1,5

2 орын– 1

3 орын – 0,5

Ұсынылған дипломдарға, грамоталарға және т.б. келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан бастап  а.ж. тамыз айына дейінгі кезең есептеледі. А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 1,2,4 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 

 

 

 1. Кәсіподақ мүшелерін сауықтыру және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыс нәтижелілігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Кәсіподақ жеңілдігі есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің үлесі, % Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

10-19% – 1

20-49% – 2

50% және одан көп – 3

Ұсынылған есеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі М.Н.Адамбаева
2 Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің үлесі, Кәсіподақ қаражаты есебінен ұйымдастылыған демалыстың және емделудің түрлі нысандарымен қамтылған кәсіподақ мүшелерінің саны/ кәсіподақ мүшелерінің жалпы саны *100*К (шкала бойынша)

 

1-ден бастап 3-ке деййін

 

10-19% – 1

20-49% – 2

50% және одан көп – 3

 

Ұсынылған есеп бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі А.Ә.Төлебаева
3 Облыстық спартакиадаға қатысу нәтижелілігі

 

Облыстық спартакиадаға қатысу қорытындысы бойынша жүлделі орындар саны, бірліктер

 

1-ден бастап 3-ке дейін

 

1 орын – 3

2 орын – 2

3 орын – 1

Спартакиада қорытындысы бойынша есептеледі

 

А.Ә.Төлебаева
4 Қалалық/аудандық спорттық іс-шараларға қатысу нәтижелілігі, бірліктер Қалалық/аудандық спорттық іс-шараларға қатысу  қорытындылары бойынша жүлделі орындар саны

 

0,5-тен  1,5-ке дейін

 

1 орын – 1,5

2 орын – 1

3 орын – 0,5

Ұсынылған дипломдарға, грамоталарға және т.б. келісті өткен күнтізбелік жылдың қыркүйек айынан бастап  а.ж. тамыз айына дейінгі кезең есептеледі. А.Ә.Төлебаева

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 1,2,4 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі

 

 

 

 1. Қызметтің ашықтығын қамтамасыз етудің тиімділігі
рр Көрсеткіштер Көрсеткіштерді есептеу көздері

 

Коэффициент (К) мәні Ақпарат көзі, есепті мерзім, ерекше жағдайлар

 

Жауапты
1 Әлеуметтік желілерде аккаунттарға жазылушылар саны

 

Әлеуметтік желілерде аккаунттарға жазылушылар саны*К/и қатысушылар тобындағы осы көрсеткіштің максималды мәні

 

3

 

 

Аккаунттарға мониторинг жүргізу нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі Ю.А.Минеева
2 Бұқаралық ақпараттар құралдарында, интернет-ресурстарында атқарылған жұмыстары туралы есеппен Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағаларының сөз сөйлеулерінің саны (соның ішінде тікелей эфирде), % Сөз сөйлеу саны  *К 1 Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі

(баспа басылымдарының көшірмелері, электронды мақалаларға сілтемелер, телесюжеттер жазбалары және т.б.)

Ю.А.Минеева
3 Кәсіподақ жұмысы туралы  БАҚ орналастырылған  жарияланымдар саны (баспа және электронды басылымдардағы мақалалар), бірліктер Кәсіподақ жұмысы туралы  БАҚ орналастырылған  жарияланымдар саны (баспа және электронды басылымдардағы мақалалар)*К 0,5 Ұсынылған есептілік бойынша өткен күнтізбелік жылдың қыркүйегінен бастап ағымдағы жылдың тамыз айына дейінгі кезеңге есептеледі (баспа басылымдарының көшірмелері, электронды мақалаларға сілтемелер, телесюжеттер жазбалары және т.б.) Ю.А.Минеева

 

Ескерту: 2021 жылы осы бөлімнің 2,3 т. рейтингтік бағалауын қалыптастыру кезінде есептеу 2021 жылғы қаңтардан бастап тамызға дейінгі кезеңге жүргізіледі