Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу

Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі-ҚР ЕК) 23-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жұмыс беруші Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша жұмыскерлермен еңбек шарттарын бұзуға құқылы. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу негіздері ҚР ЕК-нің 52-бабында, ал бұзу тәртібі Еңбек кодексінің 53-бабында айқындалған. 52-бапта көзделген негіздер бойынша жұмыстан шығару Жұмыс берушінің құқығы болып табылады, бірақ оның міндеті емес. Яғни, жұмыс берушінің бастамасы бойынша жеке еңбек шартын бұзу ақырғы шара болып табылады. Ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуы жұмыс берушінің бастамасы бойынша жеке еңбек шартын бұзудың дербес негізі болып табылады.

 

Еңбек кодексінің (бұдан әрі – ҚР ЕК) нормаларын, «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ мен «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестік туралы келісімді (бұдан әрі-Келісім) қолдана отырып, жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарттарын бұзудың негіздерін қарастырайық:

 

ҚР ЕК бабы ҚР ЕК 52 б сәйкес еңбек шартын бұзу негіздері Еңбек шартын ҚР ЕК және Келісім талартарына сәйкес бұзу тәртібі Қажетті құралдар Еңбек шартын бұзудағы шектеулер

(жеңілдіктер, өтемақылар)

52 б. 1 т.  1 т. Жұмыс беруші-заңды тұлға таратылған жағдайда 1. Егер еңбек, ұжымдық шарттарда хабардар етудің неғұрлым ұзақ мерзімі көзделмесе, жұмыс беруші еңбек шартын бұзу туралы жұмыскерді кемінде бір ай бұрын жазбаша ескертуге міндетті (ҚР ЕК 53 б.1т.).

2. Еңбек шарт Жұмыскердің жазбаша келісімімен хабардар ету мерзімі аяқталғанға дейін бұзылуы  мүмкін.

(ҚР ЕК 56 б, 2 т.).

3. Жұмыс беруші маусымдық жұмыстарда істейтін жұмыскерді еңбек шартының алда бұзылатыны туралы күнтізбелік жеті күн бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті.

(ҚР ЕК 134 б. 5 т.).

4. Жұмыс беруші ұйымның таратылуы туралы актіні және оннан астам жұмыскерлердің бір мезгілде жаппай жұмыстан босатылуы туралы Жергілікті кәсіподақтың облыстық комитетімен келіседі (Келісімнің 1.24 т).

1. Заңды тұлғаны тарату туралы нормативтік-құқықтық акт

2. Жұмыскерге еңбек шартын бұзу туралы хабарлама

3. Еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің акті

4. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыру мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерге үш күн мерзімде пошта арқылы хабарлама жіберу

 

 Жұмыскерге жеңілдіктер

Аталған бапқа сәйкес  еңбек шартын бұзу туралы  хабарлама алған қызметкерге, өз бетінше жаңа жұмыс іздеу үшін, жұмыстан бос уақытта, аптасына бес сағаттан кем болмайтын жалақысы сақталатын уақыт беріледі.

(Келісімніңм 4.1.2 т)

Жұмыскерге өтемақы

1). Жұмыс беруші бір айдағы орташа жалақы мөлшерінде жұмысынан айырылуына байланысты өтемақы төлемдерін жүргізеді. (ҚР ЕК 131 б. 1т.)

52 б. 1 т.  2 т. Жұмыскерлердің саны немесе штаты қысқартылған жағдайда 1.     Егер еңбек, ұжымдық шарттарда

хабардар етудің неғұрлым ұзақ мерзімі көзделмесе, жұмыс беруші еңбек шартын бұзу туралы жұмыскерді кемінде бір ай бұрын жазбаша ескертуге міндетті (ҚР ЕК 53 б.1т.).

2.     Қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу ескерту мерзімі өткенге дейін жүргізілуі мүмкін (ҚР ЕК 56 б. 2т.). Бұл ретте жұмыстан шығарудың себебі қызметкердің жеке қалауы болып табылады, бірақ Штаттың қысқаруы емес.

3.     Жұмыс беруші маусымдық жұмыстарда істейтін жұмыскерді еңбек шартының алда бұзылатыны туралы күнтізбелік жеті күн бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті.

(ҚР ЕК 134 б. 5 т.).

4. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

5.»Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа толуына екі жылдан аз қалған жұмыскерлермен еңбек шартын жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің тең санынан құрылған комиссиясының оң шешімінсіз осы негіздер бойынша бұзуға жол берілмейді. (ҚР ЕК 53 б. 1т.).

6. Қысқару кезінде жұмыс беруші көрсетілген тәртіппен мынадай шараларды қабылдайды (Келісімнің 4.2.4 т.):

-бос орындарды жою, қызметтерді қоса атқаратындарды жұмыстан  босату;

– әкімшілік-басқару құрамының санын қысқарту;

– лауазымдарды біріктіріп атқаруға шектеу  қою (тыйым салу);

– босатуға ұшырайтын қызметкерлерді, олардың біліктілігіне қарай, бос орындарға ауыстыруды жүргізу.

7. Жұмыс беруші штаттың немесе жұмыскерлер санының қысқартылуы туралы акті және бес адамнан он адамға дейін жұмыс күшінің бір мезетте жұмыстан босауы туралы  Жергілікті кәсіподақ филиалымен (Келісімнің 1.23 т), он адамнан артық болса – Жергілікті кәсіподақпен келісіледі (Келісімнің 1.24 т.).

 

1. Жұмыскерлердің саны немесе штатының қысқартылуы туралы жұмыс берушінің акті

2. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

3. Жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің комиссия шешімі (жұмыскердің зейнеткерлік жас алдындағы жағдайында)

4. Ұсыныстан бас тартқан жағдайда басқа жұмыс (бар болса) ұсыну және еңбек шартын бұзу туралы хабарлама.

5. Қызметкердің басқа жұмыста еңбек қатынастарын жалғастырудан жазбаша бас тартуы (егер қызметкер келіссе, бас тартқан жағдайда – талап етілмейді). 6. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

7. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін жеңілдіктер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

2. Жұмыс берушінің бастамасымен еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б., 2т.):

-жұмыс берушіге жүктілік туралы анықтаманы ұсынған жүктi әйелдермен;

-үш жасқа дейiнгi балалары бар әйелдермен;

– он төрт жасқа дейінгі баланы (он сегіз жасқа дейінгі мүгедек баланы) тәрбиелеп отырған жалғызілікті аналармен, аталған балалар санатын анасыз тәрбиелеп отырған өзге де адамдармен.

Жұмыскер үшін жеңілдіктер 

Штат немесе сандық қысқару болатын жағдайда қызметкерлердің төмендегі санаттары жұмыста қалуға алғашқы кезектегі талассыз құқыққа ие болады (Келісімнің 4.2.1 т):

– зейнеталдындағы жастағы қызметкерлер (зейнетке үш жыл қалған болса);

– осы мекемеде 10 және одан да артық жыл еңбек еткендер;

– көп балалы (төрт және оданда көп) ата-аналар;

– жоғары сапалы еңбек көрсеткіштері бар қызметкерлер.

2. Жұмыс беруші мекемеде жаңа жұмыс орындары ашылған жағдайда, оның ішінде шектеулі мерзімге де, бұрын сонды жауапкершілікпен жұмыс істеген, штат және сандық қысқаруға байланысты жұмыстан босатылғандарға мекемеге қайта келіп, жұмысқа орналасуға басымдық беруді қамтамасыз етеді (Келісімнің 4.2.3 т)

3). Аталған бапқа сәйкес  еңбек шартын бұзу туралы  хабарлама алған қызметкерге, өз бетінше жаңа жұмыс іздеу үшін, жұмыстан бос уақытта, аптасына бес сағаттан кем болмайтын жалақысы сақталатын уақыт беріледі.

(Келісімніңм 4.1.2 т)

Жұмыскерге өтемақы

1). Жұмыс беруші бір айдағы орташа жалақы мөлшерінде жұмысынан айырылуына байланысты өтемақы төлемдерін жүргізеді. (ҚР ЕК 131 б. 1т.)

52 б. 1 т. 4 т. Аттестаттау нәтижелерімен расталған біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан жұмыскер атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеген; 1. Еңбек шартын бұзу құрамына кәсіподақ өкілдері кіретін аттестаттау комиссиясының шешіміне негізделуге тиіс (Келісімнің 1.26 және 1.27 т).

2. Қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу тәртібі, талаптары мен кезеңділігі аттестаттау қағидаларында және Келісімнің, Ұжымдық шарттың талаптарында айқындалады (Келісімнің 3.2.5-3,9 т). Осы талап және ҚР ЕК  53б, 3 т.

3. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

4.»Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа толуына екі жылдан аз қалған жұмыскерлермен еңбек шартын жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің тең санынан құрылған комиссиясының оң шешімінсіз осы негіздер бойынша бұзуға жол берілмейді. (ҚР ЕК 53 б. 1т.).

1.Аттестаттау комиссиясының шешімі (акті)

2. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

3. Жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің комиссия шешімі (жұмыскердің зейнеткерлік жас алдындағы жағдайында)

4. Ұсыныстан бас тартқан жағдайда басқа жұмыс (бар болса) ұсыну және еңбек шартын бұзу туралы хабарлама.

5. Қызметкердің басқа жұмыста еңбек қатынастарын жалғастырудан жазбаша бас тартуы (егер қызметкер келіссе, бас тартқан жағдайда – талап етілмейді).

6. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

7. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

52 б.1т. 6 т Жұмысты жалғастыруына кедергі келтіретін денсаулық жағдайының салдарынан жұмыскер атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеген жағдайда; 1.Жұмыскердің осы жұмысты жалғастыруына кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен медициналық қорытындымен расталуға тиіс (ҚР ЕК 53 б. 5т.).

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

 

 

1.Медициналық қорытынды

2. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

3. Ұсыныстан бас тартқан жағдайда басқа жұмыс (бар болса) ұсыну және еңбек шартын бұзу туралы хабарлама.

4. Қызметкердің басқа жұмыста еңбек қатынастарын жалғастырудан жазбаша бас тартуы (бас тартқан жағдайда, егер қызметкер келіссе, – талап етілмейді).

5. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

6. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

52 т. 1 т. 7 т. Сынақ мерзімі кезеңінде жұмыс нәтижесі теріс болған жағдайда 1. Еңбек шартын жасасу кезінде еңбек шартында қызметкердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында сынақ мерзімі туралы талап белгіленуі мүмкін. Сынақ мерзімі еңбек шартында көрсетілген жұмыс басталған күннен басталады.

2. Сынақ мерзімі қызметкердің еңбек өтіліне қосылады және үш айдан аспауға тиіс. Ұйымдардың басшылары мен олардың орынбасарлары, бас бухгалтерлер мен олардың орынбасарлары үшін сынақ мерзімі алты айға дейін ұзартылуы мүмкін.

3. Қызметкер жұмыста іс жүзінде болмаған кезеңге сынақ мерзімі тоқтатыла тұрады.

4. Жұмыскердің сынақ мерзімі кезеңіндегі жұмысы теріс нәтиже берген кезде, жұмыс беруші оған еңбек шартын бұзуға негіз болған себептерді көрсете отырып, жазбаша хабардар етіп, онымен еңбек шартын бұзуға құқылы ( ҚР ЕК 37б, 1т). Көрсетілген бапта ескерту мерзімі айтылмаған, осыған байланысты сынақ мерзімінің соңғы күнін қоса алғанда, сынақ мерзімі кезеңіндегі кез келген күні жұмыс беруші қызметкерге себептерін көрсете отырып, жұмыстың теріс нәтижесі туралы жазбаша түрде хабарлауға және онымен еңбек шартын 52-баптың 1-тармағына сәйкес бұзуға құқылы.

5. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

1. Бұзу себептерін көрсете отырып, еңбек шартын бұзу туралы хабарлама. Еңбек шартын бұзу күні сынақ мерзімінің шегінен шықпауға тиіс

2. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

3. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

4. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

52 б. 1 т. 8 т. Жұмыскер бір жұмыс күні (жұмыс ауысымы) ішінде дәлелді себепсіз үш және одан да көп сағат бойы жұмыста болмаған жағдайда; 1.      Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі дәлелді себептердің тізбесін белгілемейді, олар болған кезде жұмысқа келмеу жұмысты қалдыру ретінде қаралады. Жұмыс беруші әрбір нақты жағдайда барлық мән-жайларды ескере отырып, жұмысқа келмеудің дәлелді себептерінің болуын немесе болмауын белгілейді. Жұмысқа шықпау себептерін дәлелсіз деп танығаннан кейін ғана жұмыс беруші осы тармақ бойынша жұмыстан шығаруға құқылы.

Сот істерінің тәжірибесінен:

Жалпы ұзақтығы үш сағаттан аспайтын жұмыстан кешігу немесе мерзімінен бұрын кету жұмыстан қалуға жатпайды.

Қызметкердің жұмысқа шықпауы, оның заң бұза отырып ауыстырылған жұмысына кірісуден бас тартуына байланысты, сондай-ақ қоғамдық іс-шараға келмеу жұмыстан қалу болып саналмайды. Жұмыс беруші Жұмыскердің еңбек міндеттерін орындауға дәлелді себептерсіз жібермеуі жұмысты қалдыру  болып табылмайды.

Жұмысты қалдырудың бір мысалы демалысқа өз бетінше кету, оның ішінде жалақы сақталмайтын демалысқа шығу, мереке және демалыс күндеріндегі жұмысы үшін өз бетінше демалыс алуы саналады.

Осы тармақ бойынша еңбек шартын бұзу ҚР ЕК-нің 65,66-баптарында көзделген тәртіптік жазаны қолдану тәртібін сақтай отырып жүргізіледі.

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

 

1. Қызметкердің орын алған тәртіптік теріс қылығы туралы қызметтік (баяндамалық) жазба

2. Жұмыскердің жазбаша түсініктемесі

3. Егер жұмыскер жазбаша түсініктеме беруден бас тартса, тиісті акт толтыру

4. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

5. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

6. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

52 б. 1 т.  12 т. Заңды күшіне енген сот үкімімен немесе қаулысымен анықталған, жұмыскер жұмыс орнында бөтен мүлікті ұрлаған (оның ішінде ұсақ ұрлық), оны қасақана жойған немесе бүлдірген жағдайда

 

 

1. Қызметкерді жұмыс орны бойынша ұрлық (оның ішінде ұсақ ұрлық) жасағаны үшін жұмыстан шығару, егер оның кінәсі соттың қызметкерді ұсақ ұрлық жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы заңды күшіне енген қаулысымен немесе бұрынғы жұмысын жалғастыру мүмкіндігін жоққа шығармайтын жазаға сотталған соттың заңды күшіне енген үкімімен дәлелденсе ғана орын алуы мүмкін. Мұндай жұмыстан шығаруға Соттың қаулысы немесе үкімі заңды күшіне енген күннен бастап бір айдан кешіктірілмей және ұрлық жасалған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей жол беріледі.

Осы тармақ бойынша еңбек шартын бұзу ҚР ЕК-нің 65,66-баптарында көзделген тәртіптік жазаны қолдану тәртібін сақтай отырып жүргізіледі.

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

1.   Сот шешімі

2.   Жұмыскердің жазбаша түсініктемесі

3. Егер жұмыскер жазбаша түсініктеме беруден бас тартса, тиісті акт толтыру.

4. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

5. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

6. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

 

 

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

52 б. 1 т.  14 т. Тәрбиелеу

функцияларын атқаратын жұмыскер осы жұмысын жалғастырумен сыйыспайтын, моральға қайшы қылықтар жасаған жағдайда

1. Моральға қайшы қылық деп жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларына қайшы келетін, тек тәрбиелік функцияларды жүзеге асыру кезінде ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірде де жасалған теріс қылық (әдепсіз сөйлеу, оқушылар мен білім алушыларға зорлық-зомбылық қолдану, адамның қадір-қасиетін қорлайтын масаң күйде болу) деп түсіну керек

Осы негіз бойынша еңбек шартын бұзуға тек тәрбиелеу функцияларын тікелей орындайтын адамдарға (мектеп мұғалімдері, оқу орындарының оқытушылары, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тәрбиешілері, өндірістік оқыту шеберлері және басқалар) қатысты, егер олар жасаған өнегесіз теріс қылық осы жұмысты жалғастырумен үйлеспегенде жол беріледі.

Оқу-тәрбие ұйымдарының тәрбие функцияларын тікелей орындамайтын өзге қызметкерлер осы негіз бойынша жұмыстан шығарылмайды.

Бұл жағдайда білім беру саласында білім беру функцияларын орындайтын қызметкерді нақты емес немесе жеткіліксіз тексерілген фактілер, қауесеттер негізінде жұмыстан шығаруға болмайды, яғни моральға қайшы  әрекеттерді жасау нақты фактілер мен дәлелдерге негізделуі керек.

Осы тармақ бойынша еңбек шартын бұзу ҚР ЕК-нің 65,66-баптарында көзделген тәртіптік жазаны қолдану тәртібін сақтай отырып жүргізіледі.

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

1. Қызметкердің орын алған тәртіптік теріс қылығы туралы қызметтік (баяндамалық) жазба

2.Жұмыскердің жазбаша түсініктемесі

3. Егер жұмыскер жазбаша түсініктеме беруден бас тартса, тиісті акт толтыру.

4.Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

5. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

6. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

 

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

52 б. 1 т. 16 т. Тәртіптік жазасы бар жұмыскер еңбек міндеттерін дәлелді себепсіз қайталап орындамаған немесе қайталап тиісінше орындамаған жағдайда Қызметкердің еңбек міндеттерін дәлелді себептерсіз қайталап орындамауы қолданыстағы тәртіптік жазамен расталуға тиіс. Бұл ретте жергілікті актілерде көзделген атап айтқанда, сыйлықақыны төмендету немесе одан айыру тәртіптік жаза болып табылмайды және құқықтық ықпал етудің өзге де шаралары ескерілмейді. Сондай-ақ жұмыс берушінің ескерту жариялауы, түрлерін қолдану сияқты ықпал ету шаралары да ескерілмейді

Осы тармақ бойынша еңбек шартын бұзу ҚР ЕК 65,66-баптарында көзделген тәртіптік жаза қолдану тәртібін сақтай отырып жүргізіледі.

2. Тәртіптік жаза қолдану мерзімі ол қолданылған күннен бастап алты айдан аспауына байланысты (ҚР ЕК-нің 66 б. 4 т), қызметкердің еңбек міндеттерін дәлелді себептерсіз орындамауының немесе қайталап тиісінше орындамауының қайталану мерзімі алты ай кезеңінде есептеледі.

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

1. Алғашқы тәртіптік жаза қолдану туралы құжаттар-актілер, қызметкердің жазбаша түсініктемелері, бұйрықтар және т. б.

2. Қызметкердің қайта тәртіптік теріс қылығы орын алғаны туралы қызметтік (баяндамалық) жазба

3. Жұмыскердің жазбаша түсініктемесі

4. Егер жұмыскер жазбаша түсініктеме беруден бас тартса –тиісті акт толтыру

5. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

6. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

7. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

 

 

52 б. 1т. 20т. Жұмыскер жүктілігіне және босануға байланысты демалыста болған, сондай-ақ егер ауру денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін еңбекке қабілетсіздіктің неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген аурулар тізбесіне енгізілген жағдайларды қоспағанда, жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан қатарынан екі айдан астам уақыт жұмысқа шықпаған жағдайларда бұзылуы мүмкін жағдайда

 

1.Осы негіз бойынша еңбек шартын бұзуға жұмыскер еңбекке жарамсыздығы туралы парағын ұсынғаннан кейін жол беріледі (ҚР ЕК 53 б. 8т.).

Еңбекке жарамсыздықтың неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген аурулардың тізімі  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің «Екі айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту туралы» 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығымен айқындалған

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

 

1. Еңбекке жарамсыздық парағы

2. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

3. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

4. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

 

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

Өндірістік жарақаттануына немесе кәсіптік ауруға шалдығуына байланысты еңбекке қабілеттілігінен айырылған жұмыскердің жұмыс орны (лауазымы) еңбекке қабілеттілігі қалпына келгенге немесе мүгедектік белгіленгенге дейін сақталады (ҚР ЕК 52 б. 1 т. 20т.)

52 б. 1т. 24 т. Тараптардың өзара келісімі бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту құқығы бар жұмыскер «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған жағдайда; 1. Еңбек шартын бұзуға жұмыскер Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанда жұмыскерді зейнеткерлік жасқа толғаннан кейін еңбек шартын бұзу күніне дейін кемінде бір ай бұрын оны хабардар ете отырып және еңбек, ұжымдық шарттарда және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалатын мөлшерде өтемақы төлене отырып жол беріледі.

2. Жұмыскерлермен еңбек шартын бұзу бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін ескере отырып жүргізіледі (Келісімнің 1.22 т.).

1.    Бұзу себептерін көрсете отырып, еңбек шартын бұзу туралы хабарлама.

2. Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірі

3. Жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісі

4. Жұмыскерді жұмыс берушінің актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда – үш күн мерзімде жұмыскерге актінің поштамен жіберілгені туралы пошталық хабарлама

 

Жұмыс беруші үшін шектеулер 

1. Жұмыскердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі және демалыста жүрген кезеңінде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға жол берілмейді (ҚР ЕК 54 б, 1т.)

 

 

 

Орынд. Н.В.Суворова, тел: 87051710177