Әлеуметтік әріптестік жылында кәсіподақтың жаңа жинағы таныстырылды!

Кәсіподақ мүшелері: қызметкерлер де, жұмыс берушілер де  Қостанай облысы Жергілікті білім беру кәсіподағының заң клиникасына жиі жүгінеді:

Қай кезде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін басшылыққа алуға болады, әлеуметтік әріптестік туралы келісім мен Ұжымдық келісім не үшін қажет?

ҚР заңнамасына сәйкес, ҚР Еңбек кодексі басқа нормативтік құжаттарға қарағанда жоғары, бұл жұмыс беруші мен қызметкерге Келісім мен ұжымдық шартты еңбек қатынастарында пайдалану құқығын бере ме?

Келісім мен ұжымдық шарттың Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне қатысты артықшылығы қандай?

Осы сұрақтардың барлығы  кәсіподақ заң клиникасының басшысы Н.В. Суворовны  «Әлеуметтік әріптестік туралы келісімге және ұжымдық шартқа сәйкес еңбек құқығының жекелеген нормаларын іске асыру» жинағын әзірлеуге итермеледі, осы жинақпен біздің бірлестіктің барлық кәсіподақ ұйымдары тегін қамтамасыз етіледі.

Бұл жинақта Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан ұйымдардың барлық қызметкерлеріне, ал Келісім белгілі бір облыстың, біздің жағдайда Қостанай облысының білім қызметкерлеріне ғана  қолданылатынын көрсетеді.

Келісім және ұжымдық шартта Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен салыстырғанда қызметкерлердің жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін құқықтар мен кепілдіктерді белгілейді, керісінше жағдайда – олар жарамсыз деп танылады және қолдануға жатпайды.

Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 10-бабына сүйене отырып, ҚР ЕК құқықтық актілерінің заңды күшінің арақатынасы  тек Келісім мен ұжымдық шартта көрсетілген қызметкерлердің жағдайын нашарлауы бөлігінде ғана Келісім мен ұжымдық шарттан жоғары.

Жинақ  ҚР ЕК мен Келісім ережелерінің салыстырмалы кестелерін қамтиды, бұл оны пайдалануға ыңғайлы етеді.

Әрине, бұл тек қызметкерлер үшін ғана емес, әлеуметтік әріптестеріміз – жұмыс берушілер үшін де нақты анықтамалыққа айналады және еңбек дауларын шешу және алдын алу жөніндегі жұмыстың тиімділігін арттырады.