Педагогтерді (оқытушыларды) тарифтеуден өткізу кезеңі

 

Педагогтерді (оқытушыларды) тарифтеуден өткізу кезеңі

         Тарифтеу – мұғалімдердің (оқытушылардың) айлық жалақысын олардың білім деңгейіне, біліктілігіне, орындалатын жұмыс көлеміне, сондай-ақ олардың жұмысының тиімділігі мен сапасына қарай белгілеуге бағытталған шаралар кешені. Тарифтеу кесте түрінде жасалады. Тарифтік кестенің бірыңғай нысаны жоқ.  Тарифтік кестенің құрылымы штат кестесіне ұқсайды. Екі құжатта да тарифтік ставкалары (лауазымдық жалақылары) көрсетілген лауазымдар тізбесі болады. Алайда тарифтік тізімге барлық лауазымдар емес, мұғалімдердің (оқытушылардың) лауазымдары ғана кіреді. Штаттық кестеден айырмашылығы, тарифтiк тiзбеде қызметкерлердің дербес деректері  көрсетiледi. Тарифтік тізім үшін қажетті ақпарат:

1.Педагогтың аты-жөні (оқытушының);

2.Оқыту пәні көрсетіле отырып атқаратын  лауазымы;

3.Білім деңгейі (орта, жоғары);

4.Диплом номері және берілген күні;

5.Оқу жүктемесі:

– мұғалім үшін – апталық сағаты;

– оқытушы үшін – жыл бойғы сағаты.

6.педагогикалық өтілін есере отырып лауазымдық жалақысы;

7.Үстемеақылар, қосымша, көбейтулер.

 

 

1 кезең- Тарифтеу комиссиясын құру, оның функциялары

 • Бiлiм беру ұйымдарында педагогтерді (оқытушыларды) тарифтеуді дайындау және өткiзу үшiн басшының

бұйрығымен тұрақты тарифтеу комиссиясы құрылады.

 • Ұсынылатын комиссия құрамы: басшының оқу жұмыс жөніндегі орынбасары, бухгалтер, іс-қағаз жүргізуші

(кадрлар жөніндегі маман). Бұл ретте, тарифтеу комиссияның құрамына міндетті түрде «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ  мен «Қостанай облысы білім және ғылыми ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ  (бұдан әрі – Келісім) арасындағы әлеуметтік әріптестік туралы келісімнің 6.10-тармағына сәйкес бастауыш кәсіподақ ұйымы кәсіподақ комитетінің өкілдері міндетті түрде енгізіледі.

1.3.Тарифтеу комиссиясының төрағасы білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

1.4.Комиссияның дербес құрамы басшының бұйрығымен белгіленеді.

1.5 Тарифтік комиссия жүзеге асыратын міндетті шаралар кешеніне (оның негізгі функиялары)  мыналар енеді:

1) Еңбек қатынастарымен байланысты мұғалімдердің (мұғалімдердің) дербес деректерін тексеру: білім туралы құжат; еңбек өтілін растайтын құжаттар; біліктілік санатын беру туралы құжаттар;

2) Оқу жоспарына, оқу бағдарламаларына және пәндердің бөлінуіне сүйене отырып білім беру ұйымдары үшін оқу сағаттарының жалпы санын анықтау. Бұл ретте, Келісімнің 2.14-тармағына сәйкес қалалық, ауылдық білім беру ұйымдарында, шағын жинақты мектептерде «Көркем еңбек» пәні бойынша сабақ өткізген кезде оқушылардың санына қарамастан сыныпты топтарға бөлуге рұқсат етіледі, тек келесі пәндерден басқа:

 • қазақ тілі мен әдебиеті – қазақ тілінде оқытылмайтын сыныптарда;
 • орыс тілі мен әдебиеті – орыс тілінде оқытылмайтын сыныптарда;
 • шетел тілі;
 • информатика;
 • дене тәрбиесі.

3) Білім беру ұйымы басшысының оқу жүктемесін әрбір мұғалімге (оқытушыға) жеке бөлуі. Басшының бұл құқығы «Мемлекеттік ұйымдар Педагогтарының жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы No 191 бұйрығымен (бұдан әрі-Қағида) бекітілген.

Бұл ретте, Келісімнің 1.22-тармағына сәйкес педагог қызметкерлердің оқу жүктемесін басшы бастауыш кәсіподақ ұйымы кәсіподақ комитетінің уәжді пікірін ескере отырып бөледі.

4) Білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен:

кабинет (зертханалар, шеберханалар) меңгерушілігі үшін қосымша төлем оларды аттестаттау нәтижелері бойынша тағайындалады. Бұл ретте келісімнің 6.7. тармағына сәйкес егер, оқу жылының басына аттестаттау өткізілмесе, қосымша ақы тағайындау оның алдындағы аттестаттау нәтижелері бойынша жүргізілетіндігі ескерілу қажет.

– сынып жетекшілігіне қосыма төлем;

– дәптерлерді тексергені үшін егер дәптерді тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген болса, қосымша ақы төлемі жүзеге асырылатыны ескеру қажет (4 қосымша «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы. Бұдан әрі-ҚРҮҚ).

– бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын, деңгейлік біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған мұғалімдерге қосымша төлемдер. Аталған қосымша ақы нақты жүктеменi ескере отырып, бiрақ заңмен белгiленген нормативтiк оқу жүктемесiнен аспайтын лауазымдық жалақыға белгiленедi. Есептеу 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге куәліктің қолданылу мерзімі өткенге дейін жүргізіледі (№1193 ҚРҮҚ 4 қосымша);

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне ғылыми -педагогикалық бағыттағы магистр дәрежесі үшін қосымша төлемдер. Аталған қосымша ақы тиiстi диплом болған жағдайда белгiленедi және негiзгi жұмыс орнында жүргiзiледi (№1193 ҚРҮҚ 4 қосымша);

 • жалпы орта білім беру мұғалімдеріне тәлімгерлік еткені үшін қосымша төлемдер;
 • ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін мұғалімдерге (оқытушыларға) 25%;
 • ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақының 10% мөлшерінде үстемеақылар;
 • бiлiктiлiк санаты үшiн үстемеақылар.

Осы үстеме ақылар белгiленген кезде Келiсiмнiң мынадай тармақтары ескерiлуге тиiс:

 • Әдістемелік жұмыстан мұғалім лауазымына ауысқан кезде әдіскердің біліктілік санаты дипломда көрсетілген оқыту пәні бойынша біліктілік санатына теңестіріледі (Келісімнің 3.2.5 тармағы);
 • Педагог қызметкерлердің біліктілік санаттары олардың өтініші негізінде

мынадай жағдайларда үш жылдан аспайтын уақытқа ұзартылады:

 • педагогтың уақытша еңбекке жарамсыздығы;
 • жүктілік және бала туу, баланы күту бойынша демалыста болуы;
 • қызметтік іссапарда, Қазақстан Республикасынан тыс жерде мамандығы бойынша оқуда (тағлымдамада) болуы.
 • жұмысын тоқтатқан себептеріне қарамастан, біліктілік санаты берілген лауазымдық қызметіне қайта келгенде;
 • Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс орнын ауыстырғанда;
 • білімін, еңбек өтілімін, біліктілік санатын растайтын құжаттары бар болған

жағдайда алыс және жақын шетелдерден Қазақстан Республикасына келген тұлғалардың педагог қызметін жүзеге асыруда;

 • білім беру саласындағы уәкілетті органнан, білім беруді басқару органдарынан, әдістемелік кабинеттерден, біліктілікті арттыру институттарынан білім беру ұйымдарына ауысқанда.
 • зейнеткерлік жасқа дейін 4 жылдан аспайтын уақыт қалған педагогтың біліктілік санатының қолдану мерзімі аяқталған жағдайда, кезекті аттестациядан бостату туралы арызына келісті (еркін нысанда) оның біліктілік санаты зейнеткерлік жасқа жеткенше сақталады. Біліктілік санат мерзімін ұзарту туралы бұйрықтты білім беру ұйымының басшысы шығарады (Келісімнің 3.4. тармағы).

Жалпы негiздерде аттестациядан бас тартқан жағдайда бiлiктiлiк санаты бiр деңгейге төмендетiледi.

 • Егер педагогикалық қызметкер объективті себептерге байланысты, осы Келісімнің 3.3. тармақшамен көрсетілген жағдайлардан өзге, заңнамамен көзделген мерзімде аттестаттау процедурасын өтпеген болса, мұнда қызметкердің біліктілік санаты бір деңгейге төмендетіліп, аттестатциялау Ережесіне сәйкес сол біліктілік санатын растауға немесе неғұрлым жоғары біліктілік санатына алуға құқығы сақталады (Келісімнің 3.5. тармағы).
 • Педагог жоғары оқу орындарында (бұдан әрі-ЖОО) немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандарды кәсіптік даярлауы жүзеге асырылмайтын пәндерді оқытқан жағдайда, онда бұрын алынған санат сақталады (Келісімнің 3.5. тармағы);

«Өзін-өзі тану» пәнін оқыту кезінде педагогте біліктілік санаты бұрын оқытқан пән бойынша біліктілік санатына теңестіріледі және қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сақталады.

– барлық басқа қосымша ақылар мен үстеме ақылар Келісімнің, ұжымдық шарттың талаптарына негізделеді;

5) Тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 302 бұйрығымен бекітілген Ережеде анықталған педагогтардың еңбек өтілінің есебін жүргізу.

Бiлiм беру ұйымында мамандығы бойынша еңбек өтілін есептеу үшiн еңбек өтілін белгiлеу бойынша комиссия құрылады, оның құрамын тиiстi ұйымның басшысы бекiтедi.

Мамандығы бойынша еңбек өтілін айқындау үшін қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттар мыналар болып табылады:

 • еңбек кітапшасы;
 • жұмыс берушінің бұзу күні және негізі туралы белгісі бар еңбек шарты;
 • еңбек шартын жасау және бұзу негізінде еңбек қатынастарының туындауы мен тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актілерінен үзінді көшірмелер;
 • қызметкерлердің еңбекақы қорынан үзінді көшірмелер;
 • жұмыс берушінің қолы және ұйымның мөрі қойылған немесе нотариалды куәландырылған қызметтік тізім (қызметкердің еңбек қызметі, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);
 • қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын мұрағаттық анықтама;
 • аударылған міндетті зейнетақы жарналары бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелер;
 • Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан енгізілген әлеуметтік аударымдар туралы ақпарат;
 • еңбек қатынастарының бар-жоғын растайтын заңдық фактіні анықтау туралы заңды күшіне енген сот шешімі.

Педагогикалық жұмыс өтіліне білім беру ұйымдарындағы барлық педагогикалық жұмысы есептелінеді. Мамандық бойынша еңбек өтіліне есептелетін ұйымдар мен лауазымдардың тізбесі, жұмыс уақыты осы Ережедегі қосымшамен айқындалған.

 

 

 

2 кезең. Тарифтеуді жүргізу тәртібі

 

2.1. Мұғалімдерді  (оқытушыларды) тарифтеу жылына 1 рет 1 қыркүйекте жүргізіледі.

2.2. Тарифтеуді жүргізу мерзімі білім беру ұйымының басшысымен белгіленеді.

2.3. Тарифтеу комиссиясы жұмысының нәтижесі жиынтық тарифтік тізімде  көрсетіледі.

2.4. Тарифтеу нәтижелері әр мұғалімге (оқытушыға) хабарлануы тиіс.

2.5. Жиынтық тарифтік тізімге аттестаттау комиссиясының барлық мүшелері қол қояды, оны білім беру ұйымның басшысы бекітеді және оны ақшалай түрде есептеу үшін бухгалтерияға ұсынады.

 

 

3 кезең. Оқу жүктемесінің көлемі

 

3.1. Кешкі (ауысымдық) жалпы білім беретін мектептердің (сыныптардың) педагогтерін, емдеу-алдын алу ұйымдарында ұзақ уақыт емделіп жатқан балалармен сабақ өткізетін педагогтерді және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтерін қоспағанда, орта білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) педагогтерінің оқу жүктемесі жылына бір рет жарты жылдар бойынша бөлінеді, қажет болған жағдайда, екінші жартыжылдықтың басында түзетіледі.

3.2.   Педагогтарға оқу жүктемесінің  (педагогикалық  жұмыстың) көлемі, оқу жоспары бойынша сағат санынан, оқу бағдарламаларынан, кадрлармен қамтылуынан, мекемедегі  өзге де нақты жағдайларынан шыға отырып, кәсіподақ комитетінің  пікірін ескере отырып  белгіленеді (Келісімнің 2.8 тармағы).

3.3.  Мұғалімдерге оқу жүктемесінің мөлшері заңдылықпен нормативті түрде  белгіленген артық немесе кем болып белгіленуі тек олардың жазбаша келісімімен жүргізіледі (Келісімнің 2.9 тармағы).

3.4. Білім беру ұйымдарының басшыларына  (директорлар, меңгерушілер және олардың орынбасарлары), басқару органның (Білім басқармасы, аудандық және қалалық білім бөлімдері) келісімі бойынша, қоса атақару жұмысы шартымен номативтік жүктемесінің 50% мөлшерден аспайтын қосымша педагогикалық жұмыс берілуі мүмкін.  Өндірістік қажеттілікке байланысты (оқу жоспарын іске асыру, педагогтың уақытша болмауы және басқа да жағдайлар) 50% астам жүктемеге жол берілуі мүмкін. Басшы қызметкерлерге аталған қосымша педагогикалық жүктеме педагог осы білім мекемесі негізгі жұмыс орны болып табылатын еңбек ақы бір ставкадан кем емес  мөлшерде оқу жүктемесімен қамтылған жағдайда ғана беріледі (Келісімнің 2.10 тармағы).

3.5. Жұмыс берушінің бастамасымен еңбек шартын елеулі өзгертуге, ережеге сай, тек жаңа оқу жылына еңбек жағдайларының ұйымдастыру немесе технологиялық өзгеруімен  (сынып комплектілерінің, топтардың немесе оқитындар (тәрбиеленушілер) санының өзгеруі, оқу жоспарлары бойынша оқу сағаттарының өзгеруі, тәжірибе жүргізуі, мекеме жұмысының ауысымдылығының өзгеруі, сондай-ақ білім бағдарламаларының өзгеруі және т.б.) байланысты, бірақ қызметкер жұмысының еңбек функциясы  өзгерместен жалғасқан жағдайда (белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмыс) жол беріледі (Келісімнің 2.14. тармағы).

3.6. Педагогикалық қызметкердің оқу жүктемесінің мөлшері еңбек шартында белгіленеді және тараптармен қызметкердің жазбаша келісімі бойынша ғана өзгертілуі мүмкін. (пункт 2.8 Соглашения).

3.7. Осы мекеме негізгі жұмыс орны болып табылатын  педагогтар үшін жаңа оқу жылындағы оқу жүктеме мөлшерімен сыныптарда, топтарда жүргізетін пәндердің көлемі және оқыту сабақтастығы сақталады.  Мұғалімдерге жаңа оқу жылының басында белгіленген  оқу жүктемесі ағымдағы оқу жылында,  сондай-ақ кезекті оқу жылында әкімшіліктің бастамасымен, оқу жоспарлары  мен бағдарламаларға сай сағаттарды қысқарып, сынып  сандарының азаюынан, өзге жағдайларда өндірістік қажеттілікті қоспағанда, қызметкердің келісімінсіз төмендетіле алмайды  (Келісімнің 2.9 тармағы).

Оқу жоспарымен көзделген сағаттар санына  сәйкес педагогтердің  оқу жүктемесі бірінші және екінші жартыжылдықта әртүрлі болуы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 • кезең. Айлық жалақыны белгілеу

 

 • Педагогтардың айлық жалақысын есептеу тәртібі (жалпы ереже)
 • біліктілікке
 • өтілге
 • қызметкердің санатына
 • қызметкердің оқу жүктемесіне
 • заңнамамен қарастырылған апталық нормативтік жүктемеге
 • көтеру, қосымша төлем және үстемеге байланысты есептеледі.

 

 • Білім беру ұйымдары педагогтерінің айлық тарифтік ставкалары (лауазымдық жалақылары) «Педагогтердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 3-тармағына сәйкес белгiленген аптадағы нормативтiк оқу жүктемесiне сәйкес астрономиялық сағаттардағы жұмыс уақытының шығындарын негiзге алынып есептеледi. Сабақтар (сабақтар, дәрістер) арасында қарастырылған қысқа үзілістер (өзгерістер) мұғалімнің жұмыс уақыты болып табылады.

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мұғалімдері үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі – 2021 жылдың 1 қыркүйегіне дейін 18 сағат;

2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап– аптасына 16 сағат.

Техникалық және кәсіптік білім беру оқытушылары үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі 18 сағатты құрайды.

 

Лауазымдық жалақы Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 31.12.15 ж. № 1193 қаулысына сәйкес айқындадалды және білім деңгейі мен жұмыс тәжірибесіне байланысты. Осы қаулыда өзге талаптар көзделмеген.

Мысалы: қызметкер бастауыш сынып мұғалімі лауазымын атқарады («Бастауыш сынып мұғалімі» мамандығы бойынша орта білімі туралы дипломы бар), сондай-ақ «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы бойынша жоғары білімі туралы дипломы бар. Жоғары бiлiм деңгейi бойынша еңбек ақы төлеміне үміттенеді.

Мұғалімнің орта деңгейлі бiлiм және жоғары білім туралы екi дипломның бар болуына байланысты, ақы төлеу ол ұсынған бiлiм деңгейiн растайтын құжаттардың бiреуi бойынша жүргiзiлуге тиiс.

Бұл ретте, егер бастауыш сынып мұғалімі орта білім деңгейіндегі бірінші санатқа ие болса, онда оның лауазымдық жалақысы санаты жоқ жоғары білім деңгейіндегі жалақыдан жоғары болады.

 

 

Буын, саты Еңбек өтілі, жыл бойынша/көрсеткіштер

 

0-1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-13 13-16 16-20 20-25 Свыше 25
В 4-2 ( орта білім деңгейлі, бірінші санат) 3,73 3,79 3,85 3,92 3,97 4,04 4,10 4,17 4,25 4,32 4,39

 

В 3-4 (жоғары білім деңгейлі, санаты жоқ) 3,52 3,58 3,64 3,71 3,78 3,85 3,94 4,0 4,06 4,12 4,19

 

Сондай-ақ, осы мысалда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген  тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сүйене отырып, жоғары білімі туралы дипломы бар мұғалімге оның алатын лауазымы бойынша (бастауыш сынып мұғалімі) біліктілік санаты берілмейтіндігіне назар аудару қажет. Осыны негізге ала отырып, мұғалім лауазымдық жалақысын анықтау үшін қандай құжатты ұсыну дұрыс екенін өзі шешуі тиіс.

4.3. Педагогтердің айлық жалақысы тарифтік мөлшерлемені (айлықақы) олардың апталық нақты жүктемесіне көбейту және шыққан нәтижені Заңда белгіленген нормативтік апталық оқу жүктемесіне бөлу жолымен есептеледі.

Толық оқу жүктемесімен қамтамасыз етілмеген мұғалімдерге айына тарифтік ставкалар оқу жүктемесі келесі жағдайларда қосымша педагогикалық жұмыстармен белгіленген сағат нормасына дейін оқу жүктемесімен  толықтырылған жағдайда толық көлемде есептеледі (Қағиданың 15-тармағы);

бейнелеу өнері, музыка, ән және дене шынықтыру сабақтарын маман педагогтарға бере алатындай жағдай жасалған жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сынып мұғалімдеріне;

денсаулығына және басқа себептерге байланысты дене тәрбиесі және ән сабақтарын жүргізе алмайтын жалпы білім беретін мектептерінің бастауыш сынып мұғалімдеріне;

шетел тілін тереңдетіп оқытатын мектептердің бастауыш сынып мұғалімдеріне, дайындығының шама-шарқына байланысты шетел тілінен, қазақ және орыс тілдерінен сабақ жүргізе алмайтын ауылдық қазақ және орыстан басқа ұлттар бастауыш мектептерінің мұғалімдеріне;

орыс және басқа ұлттардың (қазақтық емес) тілінде сабақ беретін ауылдық мектептердің қазақ тілі мұғалімдеріне;

қазақ және басқа ұлттардың (орыстық емес) тілінде сабақ беретін ауылдық мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне;

селолық мектептердің дене тәрбиесі мұғалімдеріне, алыс жерлерге орналасқан мектептердің шетел тілінен сабақ беретін мұғалімдеріне, оларға төленетін толық ставка есебіне дене тәрбиесі жөніндегі (дене тәрбиесі мұғалімдері үшін) сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастыру, жазба жұмыстарын тексеру және сынып жетекшісі (шетел тілі мұғалімдері үшін) міндеттері (міндеттердің бір бөлігі) қоса жүктелген жағдайда, толық төленеді.

Басқа педагогикалық жұмысқа:

денсаулығына байланысты мектепке барудан босатылған оқушылармен үйде сабақ өткізу;

жоқ мұғалімдердің орнына сабақ беру;

ұзартылған күн тобында тәрбие жұмысын жүргізу;

басқа оқу-тәрбиелік жұмыстар жатады.

 • Шағын жинақты жалпы білім беретін мектептер педагогтеріне жалақы апта ішіндегі педагогтік жұмыстың нақты

оқу жүктемесіне қарай есептеледі, бірақ ол сағат көлемі сынып-комплектіге кіретін сыныптардың оқу жоспарында қарастырылған ең көп көлемнен аспауға тиіс (23 қағида).

4.5. Оқушылардың жалпы құрамы 20 адамға дейін болатын екі бастауыш сынып, жалпы саны 15 адамға дейінгі ұш бастауыш сынып, оқушылардың жалпы саны 10 адамға дейін жететін 4 бастауыш сынып болған жағдайда, жалақы бір мұғалімге оқу жоспары бойынша оқу уақытының көлеміне байланысты, сынып-жиынтығымен бір ауысымда жұмыс істегені үшін есептеледі (24 қағида)

4.6. Егер 2 бастауыш сыныптағы оқушылардың саны 20 немесе одан да көп адамды құрайтын болса, онда әр мұғалімге жеке сыныппен айналысқаны үшін жалақы есептеледі (25 қағида).

4.7. Егер үш бастауыш сыныптағы оқушылар саны 15 және одан да көп, ал төрт бастауыш сыныпта 10 және одан да көп болса, онда оқушылар екі комплект сыныпқа біріктірілетін әрбір сынып комплекті үшін мұғалімге жалақы есептеледі (26 қағида).

 

 

4.8. Құрамында шағын комплекті сыныптары бар негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында сабақ жүргізу және осы сыныптардың (сынып – комплектілердің) педагогтеріне еңбекақы төлеу осы Қағидалардың 4-параграфда көзделген тәртіппен жүргізіледі.

4.9. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне (жалпы білім беру пәндерінің педагогтерінен басқа) жыл сайын оқу жылы басталғанға дейін айына орташа жалақы оқытушының сағаттық тарифтік ставкасын оған белгіленген жылдық жүктемеге көбейтіп, шыққан нәтижені 10 оқу айына бөлу жолымен анықталады. Тарифтік сағаттық мөлшерлеме жалақының тарифтік айлық мөлшерлемесін оқу жүктемесінің орташа айлық нормасына бөлу жолымен анықталады.

4.10. Тарификация кезінде белгіленген айлық жалақы жылдың әр айдағы апталар мен жұмыс күндерінің санына қарамастан тарифтеу кезеңінің соңына дейін тұрақты болып қалады (Келісімнің 6.10 тармағы).

4.11. Каникул кезеңіндегі  еңбек ақыны төлеу каникул алдындағы тарифтеу бойынша белгіленген айлық жалақы есебінен есептеледі (Келісімнің 6.9 тармағы).

4.12. Үкімет қаулысымен белгіленген көбейтудің, қосымша ақылар мен үстемеақылардың сомалары нақты жүктемеге байланысты: базалық лауазымдық ақыдан (БЛА) немесе лауазымдық ақыдан (ЛА)

Р

Мұғалімдерге (оқытушыларға) көбейтулер, қосымша ақылар және үстемеақылар мөлшері

 

Қосымша төлем және үстеме ақылардың атауы Қосымша төлем және үстеме ақылардың мөлшері Есептеледі Есептеледі
Нақты жүктемега қарай Нақты жүктемге қарамастан Базалық лауазымдық ақыдан Лауазымдық ақыдан (ЛА
Оқу орны жанындағы интернатқа меңгерушілік еткені үшін (Оқу орнында интернат меңгерушісінің лауазымы көзделмеген жағдайда) 25%  

 

  БЛА-дан
Оқыту кабинеттерін (зертханаларды, шеберханаларды, оқу-консультациялық пункттерді) меңгергені үшін
мектептерде, мектеп-интернаттарда, балалар үйлерінде 20% Нақты жүктемге қарамастан БЛА-дан
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында (бұдан әрі – ТжәнеКБ )

 

25% Нақты жүктемге қарамастан БЛА-дан
Аралас шеберханалар болған кезде 30% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Мектепке (оның ішінде музыкалық, көркемөнер, өнер мектебіне және т.б.) басшылық жасағаны үшін 20% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Оқу жұмысына жетекшілік еткені үшін 30% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін
 1-4 сыныптар 50% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
5-11(12) сыныптар 60% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 50% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған арнаулы түзету ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі, дәптерлер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық айлықақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы төлеу көрсетілген қосымша ақылардың белгіленген мөлшерінен 50 пайыз мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.

 

Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін

(Қосымша ақы дәптер мен жазбаша жұмыстарды тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген жағдайда белгіленеді)

1-4 сынып мұғалімдеріне 40% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде (сыныптарда) қазақ тілі мен басқа да ұлттық тілдерді және оқу ұлттық тілдерде жүретін мектептерде (сыныптарда) орыс тілін 1-4 сыныпта жүргізетін осы пәндердің мұғалімдеріне 50% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына: қазақ, орыс тілдері, басқа ұлттық тілдер мен әдебиет бойынша; 50% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына:математика, химия, физика, биология, шет тілі, стенография, сызу, құрастыру, техникалық механика бойынша 40% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Білім беру ұйымдарында оқитын ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істегені үшін 40% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары мен тәрбие колонияларындағы, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жанындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, мектептердегі, кешкі (ауысымдық) жалпы орта білім беру мектептеріндегі және оқу-консультациялық пункттердегі және басқа да мінез-құлқы девиантты балаларға арналған мекемелердегі балалармен жұмыс істегені үшін 30% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп интернаттарда және мүмкіндіктері шектеулі балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп-интернаттарда және дене бітімінің немесе ақыл-ойының дамуында кемістігі бар, ұзақ уақыт емделуді қажет ететін, психикалық дамуы артта қалған балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) қосымша ақылар екі негіздеме бойынша белгіленеді (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін және даму, оқу мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегені үшін)

30% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Мүгедектерге арналған арнайы білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін 30% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және оқытушыларына 200% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын, біліктілікті арттырудың деңгейлік курстарынан өткен, 2016 жылғы 1 қаңтарына дейін біліктілік емтихан тапсырған және мынадай тиісті деңгейлер бойынша: бірінші (ілгері) деңгей; екінші (негізгі) деңгей; үшінші (базалық) деңгейдегі сертификат алған білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік деңгейі үшін қосымша ақыны есептеу заңды түрде бекітілген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес лауазымдық айлыққа нақты жүктемені ескере отырып жүзеге асырылады.

19. APTIS (All Purpose Ticket Issuing System – Ол Пупос Тикет Ишун Систем), IELTS (International English Language Testing System – Интенашнл Инглиш Лангуич Тестин Систем), TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Тест оф Инглиш аз э Форин Лангуич), CEPT (Conference of European Post and Telecommunications – Конфеернц оф Еуропиан Пост энд Телекомюникайшнз), FCE (First Certificate in English – ФҰст Сертификат ин Инглиш), EMI (English as the Medium of Instruction – Инглиш аз зе Мидиам оф Интракшин), TKT CLIL (Content and Language Integrated Learning – Контент энд Лангуич Интеграйтед ЛҰнинг) ағылшын тілін білуі жөнінде халықаралық емтиханнан өткендігі туралы құжаты бар және CEFR (Common European Framework of Reference – Комин Еуропиан Фремуорк оф Референс) шкаласына сәйкес кем дегенде B1-Intermediate деңгейін растайтын немесе дипломның қосымшасына сәйкес ағылшын тілінде пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін тілдік құзыреттілікке және ағылшын тілінде физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім беретін, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен оқытушыларына базалық лауазымдық жалақыдан 200%-ға дейін көлемде қосымша ақы төленеді:

Базалық лауазымдыақыдан 200 % – толық іске асырғанда: толық іске асыру деңгейі – жалпы білім беретін мектептер, мамандандырылған білім беру ұйымдары 10-11 сыныптарда инвариантты және вариативті компонент есебінен және жалпы білім беретін мектептер, мамандандырылған білім беру ұйымдарында 7-9 сыныптарда вариативті компонент есебінен сабақтың барлық кезеңдерін ағылшын тілінде өткізу болып табылады;

Базалық лауазымдықақыдан100 % – ішінара іске асырғанда: ішінара іске асыру тәртібі жалпы білім беретін мектептер, мамандандырылған білім беру ұйымдарында 7-9 сыныптарда вариативті компонент есебінен ағылшын тілінде сабақтың жеке кезеңдерін өткізу, терминологияны оқыту және жекелеген бөлімдерді оқыту болып табылады.

Бұл жағдайда, мұғалімдердің дайындық деңгейі пәнді ағылшын тілінде 100% меңгеруіне сәйкес, оқушылардың дайындық деңгейі – ағылшын тілін А2 және одан жоғары деңгейде меңгеруіне сәйкес, ағылшын тілінде оқулықтар мен ОӘК (оның ішінде-билингвалды) 100% қамтылуының болуы қажет.

 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне 30% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай ЛА-дан
Мамандандырылған мектептер мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда бейіндік бағыттағы пәндер бойынша педагогтерге 40% Педагогтың нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Жекелеген пәндерді тереңдете оқытатын оқу орындарының (сыныптардың, топтардың) бейіндік бағыттағы пәндер бойынша жұмыс істейтін педагогтеріне; жаңашылдық, эксперименттік режимде жұмыс істейтін (лицейлердің, гимназиялардың, техникалық лицейлердің, мектепке дейінгі және жалпы білім беру бағытындағы оқу тәрбие кешендерінің), сондай-ақ балаларды тәрбиелеу шет тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерге 20% Педагогтың нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Педагогтерге туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, орталық аудандық ауруханалар бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары мен санаторий үлгісіндегі мектеп интернаттарда, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жұмыс істегені үшін 60% Педагогтың нақты жүктемесіне қарай БЛА-дан
Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне.Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді.2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді

 

бірінші (ілгері) деңгейдегі; 100% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай, бірақ заңмен белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес ЛА-дан
екінші (негізгі) деңгейдегі; 70% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай, бірақ заңмен белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес ЛА-дан
үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдеріне 30% Мұғалімнің нақты жүктемесіне қарай, бірақ заңмен белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес ЛА-дан
Бұл ретте, егер осы қосымша ақы алуға құқығы бар қызметкер басқа бiлiм беру ұйымында басқа жұмыс берушiмен еңбек шарты негiзiнде қоса атқарушы жұмысын iстесе, онда басқа жұмыс орнында нақты жүктеменi ескере отырып, бiлiктiлiк деңгейi үшiн қосымша төлем есептеледi, бiрақ негiзгi жұмыс орнында алған бiлiктiлiк деңгейi үшiн қосымша ақыға сiлтеме жасалмай, белгiленген нормативтiк оқу жүктемесiнен артық емес.

 

Бұл қосымша ақы мұғалімдердің үйде оқыту кезінде өткізген оқу сағаттары үшін де алынады.

 

 

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын, педагогикалық шеберлік біліктілігі бар білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне, педагог-психологтарына.
Педагог-шебер 50% Педагогтің нақты жүктемесіне байланысты ЛА-дан
Педагог-зерттеуші 40% Педагогтің нақты жүктемесіне байланысты ЛА-дан
Педагог-сарапшы 35% Педагогтің нақты жүктемесіне байланысты ЛА-дан
Педагог-модератор 30% Педагогтің нақты жүктемесіне байланысты ЛА-дан
Бұл ретте, егер осы қосымша ақы алуға құқығы бар қызметкер басқа бiлiм беру ұйымында басқа жұмыс берушiмен жасалған еңбек шартының негiзiнде қоса атқарылатын жұмыс күнiмен жұмыс iстесе, онда басқа жұмыс орнында негiзгi жұмыс орнында алынған бiлiктiлiк деңгейi үшiн үстемеақыға сiлтеме жасамай, нақты жүктеменi ескере отырып, бiлiктiлiк деңгейi үшiн қосымша төлем де есептеледi.

 

Бұл қосымша ақы мұғалімнің үйде оқыту кезінде өткізген оқу сағаттары үшін де алынады.

 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін қосымша ақы. Көрсетілген қосымша ақы тиісті дипломы болған кезде белгіленеді және негізгі жұмыс орны бойынша жүргізіледі 10 АЕК, Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына Нақты жүктемеге қарамастан
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қосымша ақы белгіленген үлгідегі құжаттары болған жағдайда белгіленеді және негізгі жұмыс орны бойынша нақты жүктемеге қарай жүргізіледі:

– Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу мерзімі екі жылдан кем емес ғылыми-педагогикалық бағытта және (немесе) ғылыми-педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламалары бойынша ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Еуропиан Кредит Трансфер энд Акьюмилейшн Систем) 120 академиялық кредиттен кем емес меңгерген магистр дәрежесі үшін (дайындау бағыттары бойынша – 7M011 Педагогика и психология, 7M012 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикасы, 7M013 Пәндік мамандануынсыз мұғалімдер дайындау, 7M014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау, 7M015 ғылыми-жаратылыстану пәндер бойынша мұғалімдер дайындау, 7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер дайындау, 7M017 тілдер мен әдебиет бойынша мұғалімдерді дайындау, 7M018 Әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану бойынша мамандар дайындау, 7M019 Арнайы педагогика бойынша мамандар дайындау, 7M021 Өнер, 7M022 Гуманитарлық ғылымдар, 7M023 Тілдер мен әдебиет, 7M031 Әлеуметтік ғылымдар, 7M032 Журналистика және ақпарат, 7M041Бизнес және басқару, 7M042 Құқық, 7M051 Биологиялық және аралас ғылымдар, 7M052 Қоршаған орта, 7M053 Физикалық ғылымдар, 7M054 Математика және статистика, 7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 7M121 Әскери іс, 7M122 Ұлттық қауіпсіздік, 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мамандықтар жіктеуішіне сәйкес жоғарыда аталған даярлау бағыттарына баламалы мамандықтары бойынша;

-педагогикалық бейіндегі магистратураның бағдарламасын қосымша меңгеруден кейін бейінді магистратураны аяқтаған магистрге белгіленеді.

 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне тәлімгерлік үшін қосымша ақы 100% Нақты жүктемеге қарамастан БЛА-дан
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша ауылдық жерлерде жұмыс істейтін мамандар үшін жоғары жалақы (тарифтік ставкалар) белгіленеді 25% Нақты жүктемеге байланысты ЛА-дан
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының «Халық» деген құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге 50% Нақты жүктемесіне қарамастан БЛА-дан
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының «Еңбек сіңірген» құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге 30% Нақты жүктемесіне қарамастан БЛА-дан
Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы. Көрсетілген қосымша ақы біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды аттестаттау жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті дипломы болған

кезде белгіленеді және негізгі жұмыс орны бойынша төленеді.

Ғылым кандидаттарына, философия докторларына (PhD), бейіні бойынша докторларға 17 МРП Нақты жүктемесіне қарамастан
Ғылым докторларына 34МРП Нақты жүктемесіне қарамастан
Персоналдың жұмысын ұйымдастырғанына «Аға» мәртебесі үшін қосымша ақы 25% Нақты жүктемесіне қарамастан БЛА-дан
Бөлімшені (кабинетті) меңгергені үшін ұйымның негізгі персоналына қосымша ақы 50% Нақты жүктемесіне қарамастан БЛА-дан
Мемлекеттік қызметкерлер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемақы 10% Нақты жүктемеге байланысты ЛА – дан

 

 

Осы материалды қолданылған нормативтік-құқықтық құжаттар:

 1. «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
 2. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.
 3. «Мемлекеттек ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығы.
 4. «Білім ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметкерлеріне мамандық бойынша жұмыс стажын есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 302 бұйрығы.

5.«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы.

 1. «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ мен «Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ арасындағы 2021-2023 жылдарға жасалған әлеуметтік әріптестік туралы келісім. (Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 12.01.2021 ж. № 185 тіркелген). Келісімге жұмыс берушілердің өкілі З. Ә. Байменова (Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының басшысы), білім беру ұйымдары қызметкерлерінің өкілі – В. А. Цымбалюк (Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы)

 

 

 

 

Орынд. Н.В.Суворова, тел: 87051710177